ไม่พบผลการค้นหา
ครม.เศรษฐกิจปลดล็อก 44 โครงการเมกะโปรเจ็กต์ ดันเบิกจ่าย 1.9 ล้านล้าน กระจายเงินเข้าระบบ ดูแลเศรษฐกิจในประเทศรับมือโลกผันผวน รับส่งออกไม่เห็นอนาคต

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เศรษฐกิจ วันที่ 20 ก.ย. 2562 ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานได้หารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการลงทุนที่เป็นโครงการเมกะโปรเจ็กต์ ในการดูแลของกระทรวงคมนาคม 44 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1.94 ล้านล้านบาท เนื่องจากขณะนี้ยังพบว่าหลายโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) แล้ว ยังติดปัญหาในบางขั้นตอนทำให้โครงการไม่สามารถเดินไปได้ตามแผน

ทั้งนี้ ครม. ได้รับทราบจากรายงานของคมนาคมว่า จาก 44 โครงการนี้ ประกอบด้วย ส่วนที่เริ่มต้นและดำเนินโครงการและเบิกจ่ายไปแล้วในปี 2561 รวม 2.10 แสนล้านบาท เบิกจ่ายในปี 2562 รวม 9.02 หมื่นล้านบาท อยู่ในแผนปี 2563 รวม 2.06 แสนล้านบาท และปี 2564 และระยะต่อไป 1.39 ล้านล้านบาท จากวงเงินทั้งหมดนี้ แยกเป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน 2.59 แสนล้านบาท เงินกู้ 1.20 ล้านล้านบาท เปิดให้เอกชนร่วมลงทุน (พีพีพี) 3.38 แสนล้านบาท และมาจากเงินรายได้หรือกองทุน 1.47 แสนล้านบาท 

44 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 7.82 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จาก 44 โครงการที่แบ่งความคืบหน้าได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ 

  • โครงการที่ครม.อนุมัติแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ 17 โครงการ วงเงิน 7.82 แสนล้านบาท  
  • โครงการที่ ครม.อนุมัติแล้วอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ 12 โครงการ วงเงิน 4.12 แสนล้านบาท  
  • โครงการที่คณะกรรมการพีพีพีอนุมัติแล้ว สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ(สคร.) เตรียมเสนอ ครม. วงเงิน 2.01 แสนล้านบาท 
  • โครงการที่จะเสนอ ครม. ระยะต่อไป 5.51 แสนล้านบาท 

ส่วนที่ ครม. ต้องการเร่งรัดมากที่สุด คือส่วนที่ผ่านการอนุมัติของ ครม. ไปแล้ว โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการติดตามขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของ ครม.เศษฐกิจ ไปร่วมกันประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปลดล็อกให้อุปสรรคเหล่านั้นคลี่คลาย เพื่อให้ประเทศไทยมีโครงการต่าง ๆ ที่จะไปช่วยขับเคลื่อนหมุนเวียนเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม โครงการที่ผ่าน ครม. ไปแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการและยังติดขัดมี 2 โครงการ คือโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มีปัญหาเรื่องค่ากรรมสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ต้องของบประมาณเพิ่มเติม หรือด่านที่ทำเรื่องการขนส่งสินค้าที่เชียงของ ที่จะมีเรื่องค่าตอบแทน สปก.  

ส่วนโครงการที่ผ่าน ครม. แล้วและอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการก็ทราบว่าติดอุปสรรคอยู่ 6 โครงการ ส่วนโครงการที่ผ่านบอร์ดพีพีพีแล้วรอเสนอ ครม.ที่มีปัญหา คือ โครงการ Roadside station ของมอเตอร์เวย์เส้นทางนครปฐม-ชะอำ ยังติดอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

"ที่ ครม. ต้องนำเรื่องนี้มาหารือ เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัว เศรษฐกิจไทยเองได้รับผลกระทบ โดยการส่งออกเดือนล่าสุดยังคงลดลงต่อเนื่อง หัวใจตอนนี้จึงอยู่ที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐที่อยู่ในการดูแลของคมนาคม ถ้าเร่งได้จะนำไปสู่การเบิกจ่ายและมีงบประมาณเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ มีการซื้อวัสดุ มีการจ้างงาน สามารถดูแลเศรษฐกิจในภาพรวมได้" นายกอบศักดิ์ กล่าว

ถก 'โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก)' เคลียร์ใจรัฐมนตรี

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า ประเด็นพิจารณาในที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจที่สำคัญอีกเรื่องคือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์ วงเงิน 1.22 แสนล้านบาท ที่ต้องเสนอเข้า ครม.เศรษฐกิจเพราะเป็นโครงการที่มีวงเงินลงทุนจำนวนมาก นายกรัฐมนตรีต้องการให้มีการหารือในรายละเอียดของโครงการโดยละเอียดระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ก่อนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ชุดใหญ่ต่อไป 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเห็นความชัดเจนขึ้นมาก ประเด็นที่มีความกังวลใจก็ได้รับการดูแลอย่างเรียบร้อย มีการหารือใกล้ชิดกับ

สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการหารือเพิ่มเติมอีกครั้งแต่คงไม่ต้องเข้า ครม.เศรษฐกิจอีก จากนั้นให้เสนอเข้า ครม.ชุดใหญ่ตามขึ้นตอนต่อไป 

สำหรับโครงการรถไฟสายสีส้มถือว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความสะดวกสบายของประชาชน รฟม.ประเมินว่าในช่วงแรกที่เปิดบริการ จะมีจำนวนผู้โดยสารจากฝั่งภาคตะวันออก 121,000 คนต่อวัน และในช่วงที่ก่อสร้างสายตะวันตกเชื่อมกับสายตะวันออกเสร็จสิ้นในปี 2569 คาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารประมาณ 500,000 คนต่อวัน 

กำหนดการประชุม ครม. เศรษฐกิจครั้งต่อไป หลัง นายกฯ กลับจากสหรัฐฯ

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า การประชุม ครม.เศรษฐกิจ ครั้งต่อไป กำหนดประชุมวันที่ 4 หรือ 7 ต.ค. 2562 หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ที่สหรัฐฯ (21-29 ก.ย.) ซึ่ง ครม.เศรษฐกิจจะได้หารือเรื่องการส่งออก และการท่องเที่ยว จากนั้น ลำดับต่อไปจะได้หารือในเรื่องเอสเอ็มอี และการใช้งบประมาณท้องถิ่นเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันยังติดอุปสรรคเรื่องกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :