ไม่พบผลการค้นหา
'กัญจนา' ลาออกหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ประชุมใหญ่ 3 ต.ค. เล็งปรับโครงสร้าง กก.บห.พรรคชุดใหม่ รับศึกเลือกตั้งปีหน้า

วันที่ 26 ก.ย. 2565 ที่พรรคชาติไทยพัฒนา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา แถลงถึงการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2/2565 เพื่อปรับโครงสร้าง และเปลี่ยนแปลงผู้บริหารพรรค ว่า กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ลงนามในหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เมื่อวันที่ 20 ก.ย.65 ที่ผ่านมา ดังนั้นเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกจากตำแหน่ง จึงส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคจะต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ

ทั้งนี้ตามข้อบังคับพรรค ระบุว่า จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ รวมถึงในส่วนของกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ในสัดส่วนของกรรมการบริหารพรรคทั้ง 4 คน ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีกรรมการสรรหาในสัดส่วนของหัวหน้าสาขาพรรคทั้ง 4 สาขา และตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ก็ได้ลาออกจากตำแหน่งด้วย

นิกร กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา เมื่อวันที่ 20 ก.ย.65 ที่ผ่านมา จึงได้เห็นชอบให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ที่ 3 ต.ค. 2565 เวลา 08.00 น. ห้องแกรนด์ A – B โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญ คือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม่ รวมถึงเพิ่มคณะกรรมการอำนวยการขึ้นใหม่อีก 1 คณะ จากที่มีอยู่เดิม 5 คณะ

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในการประชุมใหญ่ในวันดังกล่าวจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคหลายข้อ และที่สำคัญซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ครั้งใหญ่ คือการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริหารพรรค ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพรรคชาติไทยพัฒนาสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ที่จะมีขึ้น