ไม่พบผลการค้นหา
โฆษกรัฐบาลขอบคุณประชาชนที่ติดตามการอภิปรายงบประมาณ ปี 2568 และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล จากผลนอร์ทกรุงเทพโพล

วันนี้ (21 มิถุนายน 2567) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอบคุณประชาชนที่ติดตามการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นการบริหารการจัดการงบประมาณเต็มระบบครั้งแรกของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี รวมทั้งขอบคุณความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลจากการสำรวจนอร์ทกรุงเทพโพล

จากการสำรวจนอร์ทกรุงเทพโพล โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนประมาณ 1500 คน ในช่วงระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2567 พบว่ามีประชาชนถึง 62.3% ติดตามการอภิปรายงบประมาณ และ 37.7% ไม่ได้ติดตาม และผลปรากฏว่าประชาชน 37.2% เชื่อมั่นในข้อมูลการแถลงของรัฐบาล และ 36.4% เชื่อมั่นฝ่ายค้าน โดยที่มีจำนวน 26.4% ไม่เชื่อมั่นเลย

'ขอบคุณประชาชนที่ติดตามการทำงานของรัฐบาล โดยเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มากขึ้นจะเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาการเมืองการปกครอง พัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย และรัฐบาลพร้อมที่จะทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้น บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนอย่างต่อเนื่อง' นายชัย กล่าว