ไม่พบผลการค้นหา
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากคดีเหมืองแร่ทองคำชาตรี และกลุ่มปฏิรูปทรัพยากรฯ เข้ายื่นหนังสือขอติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการ ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. หลังร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ ตั้งแต่เมื่อ ปี 2557 ยังไม่มีความคืบหน้า

ชาวบ้านรอบเหมืองทอง และกลุ่มปฏิรูปทรัพยากรฯ 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย สระบุรี ลพบุรี เดินทางไปยื่นหนังสือขอติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการ คดีเหมืองแร่ทองคำชาตรี ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. หลังได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ ตั้งแต่เมื่อ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินการ เรื่องทางคดีเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อผลประโยชน์ให้นายทุน รวมถึง การตรวจสอบ สิ่งแวดล้อมโดยรอบ เนื่องจากลำคลองเปลี่ยนสภาพกชายเป็นสีดำ สัตว์น้ำตาย 

กลุ่มชาวบ้านต้องการความชัดเจนในการดำเนินการ เนื่องจาก เป็นผลเสียต่อประเทศชาติ รวมถึงปัญหาสุขภาพของชุมชนใกล้เหมืองทองคำ ชาวบ้านเองเกรงว่าคดีจะหมดอายุความเหมือนเช่นกับคดีอื่นที่มีการเรียกร้อง และยืนยันว่า กลุ่มผู้ร้องไม่ได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเรียกร้องแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กลุ่มชาวบ้านได้เดินทางไป ทำเนียบรัฐบาลเพื่อนยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พร้อมขอให้รัฐบาลทบทวนเรื่องการนำเรื่องการเจรจาข้อพิพาทของประเทศไทยกับคิงส์เกต เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ เพื่อปกป้องคุ้มครองความเสียหายของประเทศไทยด้วย และในช่วงบ่าย จะเดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เพื่อขอทราบผลคืบหน้าของคดีพิเศษเหมืองทองคำจากอธิบดี DSIรายงานโดย : นิติทัศน์ ถาวรกูล