ไม่พบผลการค้นหา
นักวิชาการด้านสื่อ ระบุ พฤติกรรมผู้บริโภคหันไปเสพสื่อทางดิจิทัลมากขึ้น กระทบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และทีวี แนะทางออก ต้องนำเสนอเนื้อหาที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายบนแพลต์ฟอร์มที่หลากหลาย ชี้หาก กสทช. เปิดโอกาสให้คืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล คาดจะมีไม่ถึง 10 ช่อง ที่ยังอยู่

นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยอมรับว่า ปัจจุบัน พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้ว โดยหันไปเสพสื่อออนไลน์มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และทีวีดิจิทัล อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้หลายสื่อหลายสำนัก เริ่มประสบภาวะขาดทุน เพราะโฆษณาลดลง และร้ายถึงขั้นสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารหลายฉบับปิดตัว ส่วนสื่อโทรทัศน์ ต้องลดต้นทุนด้วยการปรับลดคน หรือเลย์ออฟพนักงาน เพื่อรักษาสภาพคล่อง ข้อเรียกร้องหนึ่งของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล คือการอนุญาตให้คืนช่องได้ แต่ก็ยังติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย  

ทางออกของวิกฤตสื่อขณะนี้ ยังไม่มีสูตรสำเร็จ แต่เบื้องต้น คือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย บนแพลตฟอร์มที่อยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นในลักษณะ Multimedia เพราะการนำเสนอในรูปแบบ Mass Media ไม่สามารถใช้ได้ในปัจจุบัน

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ยังมองอนาคตของทีวีดิจิตอล หาก กสทช. ยินยอมให้มีการคืนใบอนุญาตที่ประมูลมาได้ ก็คาดว่าจะมีทีวีดิจิตอล เหลืออยู่ไม่ถึง 10 ช่อง