ไม่พบผลการค้นหา
สนช.สรุปผลรับฟังความคิดเห็นแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เปิดทางพืชกระท่อม - กัญชา ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ชี้ประชาชนหนุนร้อยละ 99 เตรียมทำประชาพิจารณ์ก่อนชงเข้า สนช.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่มีนายสมชาย แสวงการ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รวม 44 เสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญคือให้พืชกระท่อม - กัญชา ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้

พร้อมกับมอบหมายให้เลขาธิการ ป.ป.ส.เป็นผู้พิจารณาออกหลักเกณฑ์ใบอนุญาต โดยผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นของ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ต.ค.ที่ผ่านมา มีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 16,431 คน ผลปรากฎว่า เห็นด้วย 16,264 คน คิดเป็นร้อยละ 99 และไม่เห็นด้วยจำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 1 

ในส่วนของเฟซบุ๊กเพจ สนช.ได้รับความสนใจจากชาวโซเชียล 290,646 ราย ขั้นตอนต่อจากนี้ สนช.จะจัดทำประชาพิจารณ์อย่างรอบด้าน โดยเชิญตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเสวนาในวันที่ 30 ต.ค.นี้ ก่อนสรุปบทเรียนแล้วนำเข้าสู่วาระการพิจารณาต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง