ไม่พบผลการค้นหา
ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.พร้อมคู่สมรสรวย 115 ล้าน มีเงินประจำตำแหน่ง เงินพิเศษ เบี้ยประชุมปีละ 1.2 ล้าน รับบำนาญตำรวจ ปีละ 2 แสน

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กรณีที่ต้องยื่นทรัพย์สินทุก 3 ปี ตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

wittawat-จรุงวิทย์ ภุมมา เลขา กกต.ปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อ กรณียุบ ทษช-1.jpg

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยื่นทรัพย์สินพร้อมผู้อยู่กินฉันสามีภรรยา คือ สายทิพย์ ภุมมา ทั้งคู่แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 115,895,485 บาท ไม่มีหนี้สิน เป็นของ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ 15,892,318 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก 11,781,010 บาท เงินลงทุน 1,392,807 บาท

ส่วนของสายทิพย์ 99,903,167 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก 53,152,317 บาท ที่ดิน 18,838,600 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 22,310,400 บาท

เลขา กกต.JPG

ทั้งคู่แจ้งว่ามีโฉนดที่ดินรวมกัน 11 โฉนด เป็นของ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ 1 รายการ คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 19337 อยู่ที่ อ.พหรมบุรี จ.สิงห์บุรี เนื้อที่ 1 งาน 79 ตารางวามูลค่า 38,500 บาท

ที่เหลือเป็นของสายทิพย์ โดยมีมูลค่ามากสุด คือโฉนดที่ดินเลขที่ 92030 อยู่ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2 งาน 96.5 ตารางวา มูลค่า 4,744,000 บาท และโฉนดที่ดินเลขที่ 86363 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 งาน 33.9 ตารางวา มูลค่า 4,017,000 บาท

เลขา กกต 1.JPG


เลขาธิการ กกต.แจ้งการครอบครองรถยนต์ 1 คัน ยี่ห้อ mercedes benz เป็นรุ่น C350E มูลค่า 2,500,000 บาท

ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่น เลขาธิการ กกต.แจ้งว่ามีการครอบครองนาฬิกาเพียง 1 เรือน มูลค่า 280,000 บาท

ส่วนที่เหลือเป็นของสายทิพย์ ที่แจ้งการครอบครองรายการทรัพย์สินอื่นรวม 4,963,000 บาท ไม่ว่าจะเป็น นาฬิกา 3 เรือน มูลค่า 437,000 บาท ชุดเครื่องประดับเพชร 9 ชิ้น 1,860,000 บาท ทองรูปพรรณน้ำหนักรวม 80 บาท จำนวน 10 ชิ้น มูลค่า 2,212,000 บาท พระเครื่องเลี่ยมทอง 11 องค์ มูลค่า 454,000 บาท

เขา แจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 2,524,723 บาท เป็นเงินเดือน 1,233,540 บาท เงินประจำตำแหน่ง 420,000 บาท เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง 420,000 บาท เบี้ยประชุม 440,000 บาท ค่าบำนาญ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 211,183 บาท

และแจ้งว่ามีรายจ่ายต่อปี 593,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 480,000 บาท ค่าเบี้ยประกัน 13,000 บาท ค่าท่องเที่ยว 50,000 บาท ค่าบริจาค 50,000 บาท

เลขา กกต 2.JPG