ไม่พบผลการค้นหา
แถลงการณ์ชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบด้วยการลาออก เปิดทางให้คนมีความสามารถเข้ามาบริหาร

ชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ เรื่อง ให้นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบด้วยการลาออก สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศอย่างไร้ประสิทธิภาพ ปล่อยปละละเลยให้ทหารอียิปต์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้รับอภิสิทธิ์ทางการทูตเข้าประเทศและสร้างความเสี่ยงในการแพร่เชื้อให้แก่ประชาชนในหลายพื้นที่ของจังหวัดระยอง ทั้งที่ประชาชนต้องทนยอมอยู่ภายใต้การบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในช่วงที่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศมามากกว่า 55 วัน ซึ่งหมายความว่าประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคเป็นอย่างดี แต่รัฐบาลกลับเป็นฝ่ายที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับประชาชนแต่อย่างใด ซ้ำยังสร้างสภาวะฉุกเฉินขึ้นมาใหม่และบังคับใช้กฎหมายเพื่อกดขี่ประชาชนไม่ให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้เสรีภาพในการแสดงออกเพื่อแนะนำหาทางออกที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

จากผลของความเสียหายดังกล่าว ผนวกรวมกับสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ได้บริหารอย่างไร้ประสิทธิภาพมาตลอดช่วงที่ได้ปกครองประเทศ เป็นผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากรัฐบาลชุดนี้ทั่วทุกหย่อมหญ้า และเมื่อเกิดปัญหาจากความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล กลับไม่เคยรับผิดชอบต่อความผิดของตนแม้แต่ครั้งเดียว รวมถึงครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศว่าตนจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ แต่ทุกครั้งประชาชนก็ได้รับเพียงคำพูดที่เป็นนามธรรม เราในฐานะ “ประชาชน” จึงขอเรียกร้องให้ท่านรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการ (1) ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (2) ยุบสภาจัดการเลือกตั้งใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถเข้ามาบริหารประเทศแทนท่านและองคาพยพ และ (3) อย่าขัดขวางการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ชมรมคำนึงว่ามนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสันติ ซึ่งเป็นสิทธิแต่กำเนิด และจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไร้ซึ่งหลักแห่งความได้สัดส่วนนี้ จึงถือว่ารัฐบาลชุดนี้ไร้ความชอบธรรมโดยสมบูรณ์ ชมรมฯ จะสนับสนุนหลักการประชาธิปไตยทุกวิถีทาง เพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่ที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง ขึ้นมาบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/107997071_3267417816613118_8422857526525513454_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeG7qrkIOGXFBEsoNEdCEscrhrqBLq1lRJuGuoEurWVEm0DmrI8CR1B_TYEKNIEJFOTAosDi5gYivTEE7gP5NPA9&_nc_ohc=WiQ4JC3pZjYAX_0UhZS&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&_nc_tp=7&oh=4e253295109a7ab7040f301226b7eb61&oe=5F3997B5