ไม่พบผลการค้นหา
โฆษก ศบค. เผยเตรียมผ่อนปรนระยะ 2 ได้วันที่ 17 พ.ค. นี้ หากตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่เพิ่มสูงขึ้น นายกรัฐมนตรี สั่งแก้ปัญหาความแออัดบนรถไฟฟ้า สั่งพิจารณาปรับเวลาเข้างานให้เหลื่อมกัน

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวันที่ 7 พ.ค. 2563 ว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุกจากผู้สัมผัสกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากมาเลเซีย 1 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อรอดูอาการ 2 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น 2,992 ราย ผู้ป่วยที่กลับบ้านได้แล้ว 2,772 ราย โดยวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ 55 ราย

นอกจากนี้ โฆษก ศบค. กล่าวถึงการผ่อนปรนในระยะที่ 2 ว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ได้รับมอบหมายให้รับฟังความคิดเห็นประชาชน นำข้อมูลเชิงสถิติมาวิเคราะห์ ในวันที่ 8-12 พ.ค.นี้ และวันที่ 13 พ.ค. จะเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจ วันที่ 14 พ.ค.จะมีการยกร่างข้อผ่อนปรนในระยะที่ 2 เสนอนายกรัฐมนตรี และหากไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันที่ 17 พ.ค.จะเข้าสู่มาตรการในระยะที่ 2 โดยจะเป็นกิจการขนาดใหญ่ที่มีประชาชนเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องขอความร่วมมือของประชาชนและผู้ประกอบการช่วยกันให้เกิดขึ้น

ส่วนผลการประชุม ศบค.วันนี้ ได้มีการรายงานสถานการณ์หลังมีมาตรการผ่อนปรน ซึ่งภาพรวมในต่างประเทศยังมีการระบาดอยู่ คนไทยที่เดินทางกลับมายังมีการติดเชื้อ และบางประเทศที่มีการผ่อนปรนก็มีการระบาดเกิดขึ้นซ้ำอีกเสนอคงมาตรการประเทศในเข้มข้น ตรึงการนำเข้าเชื้อจากต่างประเทศ เพื่อให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่เพิ่ม นายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีมาตรการเฉพาะของกิจกรรมต่างๆ เช่นโดยสารรถไฟฟ้า การจัดพื้นที่ในการรอ การขายตั๋วให้พอเหมาะ การเตรียมแผนรองรับหากรถขัดข้อง ที่ประชุมเห็นตรงกันให้เหลื่อมเวลาในการทำงานเพื่อลดความแออัดในการเดินทาง ซึ่งได้มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร.ไปพิจารณา และพิจารณาการทำงานที่บ้านให้เพิ่มมากขึ้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :