ไม่พบผลการค้นหา
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำวินิจฉัยศาล รธน.ฉบับเต็มในคดีที่ชี้ว่า 'อานนท์-ไมค์ ภาณุพงศ์-รุ้ง ปนัสยา' ร่วมชุมนุมเสนอปฏิรูปสถาบันเป็นการใช้สิทธิ เสรีภาพล้มล้างปกครอง

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 19/2564 10 พ.ย. 2564 ฉบับทางการ จำนวน 28 หน้า ในคำร้องที่ ณฐพร โตประยูร ในฐานะผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 กรณี อานนท์ นำภา ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 1 และพวกรวม 8 ราย ซึ่งรวมตัวในกลุ่มกิจกรรมของนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย กลุ่มแนวรว่มนิสตมหาสารคามเพื่อประชาธิปไตย และกลุ่มเสรีไทยพลัส ได้ใช้สถานที่ต่างๆ จัดเวทีชุมนุม โดยเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 มีการชุมนุมผ่านเวทีธรรมศาสตร์จะไม่ทน ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม ได้วินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ถูกร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง และสั่งการให้ผู้ถูกร้องที่ 1 ที่ 2 (ภาณุพงศ์ จาดนอก) และที่ 3 (ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล) รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง