ไม่พบผลการค้นหา
ส.ส.ปชป.ชงประธานสภาฯ กำหนดให้รัฐสภาเป็นพื้นที่ปลอดกัญชา-กัญชง หวั่นเสพเกินขนาดจะกระทบงานนิติบัญญัติ

วันที่ 24 มิ.ย. 2565 ที่อาคารรัฐสภา พิสิฐ ลี้อาธรรม ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง และ ประกอบ รัตนพันธ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภา เพื่อเสนอให้พื้นที่ในอาคารรัฐสภาทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร เป็นพื้นที่ปลอดกัญชา-กัญชง โดยมี นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนผู้รับหนังสือ

โดย พิสิฐ ขอให้ประธานรัฐสภา ใช้อำนาจตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา ปี 2554 จัดทำประกาศหรือระเบียบรัฐสภา กำหนดให้พื้นที่ทั้งหมดของรัฐสภาเป็นเขตปลอดกัญชา-กัญชง และให้สมาชิกรัฐสภา กรรมาธิการ คณะทำงาน ผู้ติดตามสมาชิกรัฐสภา ผู้มาติดต่อราชการ ข้าราชการและพนักงานของทั้ง 2 สภา งดการครอบครองนำเข้ามาใช้ ซื้อขายแลกเปลี่ยน จำหน่าย บริโภค หรือเสพพืชกัญชาหรือกัญชง ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือการชงในพื้นที่รัฐสภา

ขณะที่ นพ.บัญญัติ เผยถึงเหตุผลของการเสนอให้รัฐสภาเป็นเขตปลอดกัญชา เนื่องจากมีรายงานการศึกษาทางการแพทย์บ่งชี้ว่า การบริโภคหรือเสพกัญชา-กัญชงในปริมาณที่เกินกว่าระดับความเหมาะสม จะส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของผู้บริโภคและผู้เสพ หากไม่มีการควบคุมการบริโภคหรือเสพที่ชัดเจน อาจส่งผลกระทบต่อความเรียบร้อยของการดำเนินกิจกรรมของรัฐสภา

นอกจากนี้ พื้นที่ทำการอาคารรัฐสภาเป็นสถานที่ซึ่งคงไปด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาแก่ประชาชนทุกคน จะกระทบต่องานของฝ่ายนิติบัญญัติ อีกทั้งปัจจุบันยังไม่มีบทกฎหมายที่ชัดเจนในการควบคุมการใช้งานหรือการบริโภคกัญชากัญชง หรือการคุ้มครองประชาชนจากมรณภาพที่เกิดขึ้นจากการใช้กัญชาโดยการชงในพื้นที่สาธารณะ

ด้าน ประกอบ ชี้ว่า ในฐานะที่ตนเป็นครูฝ่ายปกครองเก่า เคยพบเห็นผลกระทบของนักเรียนที่เสพพืชกัญชา ว่าจะส่งผลให้มีอาการเซื่องซึม มีปัญหาระยะยาวต่อระบบประสาทและสมอง จึงต้องขอขอบคุณไปยัง ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ออกมาตรการให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดกัญชา-กัญชง