ไม่พบผลการค้นหา
ธ.ก.ส. เป็นธนาคารรัฐรายที่ 3 ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยและทั่วไป (MRR) พร้อมลดดอกเบี้ยเบิกเกินบัญชี (MOR) เหลือร้อยละ 6.875 มีผล 20 ส.ค. ฟาก ธ.ทหารไทย เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 5 ประกาศลดดอกเบี้ยกู้มีผล 1 ก.ย. นี้

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมาและมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยและบุคคลทั่วไป จากเดิมจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ร้อยละ 7 ลดลงร้อยละ 0.125 เหลือร้อยละ 6.875 ต่อปี และสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีหรือ OD สำหรับลูกค้ารายคนและนิติบุคคล จากเดิมจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ร้อยละ 7.125 ลดลงร้อยละ 0.25 เหลือร้อยละ 6.875 ต่อปี มีผลตั้งแต่ 20 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่มีการปรับลดลง ตามมติคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งคาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะส่งผลให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถลดภาระหนี้และมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจรวมถึงการจับจ่ายภายในครัวเรือนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมา มี 5 ธนาคารพาณิชย์ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR และ MOR ร้อยละ 0.25 ส่วน 3 ธนาคารรัฐ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งสองประเภทเช่นกัน

ธ.ทหารไทย ลดดอกเบี้ย MRR และ MOR ร้อยละ 0.25 มีผล 1 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี กล่าวว่า เพื่อสนองตอบนโยบายดูแลลูกค้า จึงได้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ MOR และ MRR ลงร้อยละ 0.25 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและแบ่งเบาภาระของลูกค้ารายย่อย เนื่องจากเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าใช้บริการอยู่เป็นส่วนใหญ่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อลดดอกเบี้ยลงแล้วจะทำให้ดอกเบี้ย MOR ของทีเอ็มบีอยู่ที่ร้อยละ 7.425 และ MRR ของอยู่ที่ร้อยละ 7.150

ทั้งนี้ ในส่วนของเงินฝาก ทีเอ็มบียังให้คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามปกติ โดยมีผลิตภัณฑ์เงินออมที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูง เช่น ME by TMB และ บัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง (TMB No Fixed Account) ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการในการออมเงินของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :