ไม่พบผลการค้นหา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินหน้าปราบการแข่งรถในทางสาธารณะ หลังยกเลิกเคอร์ฟิวยืนยันดำเนินการจริงจัง ยอดรวมผู้ฝ่าฝืนช่วงประกาศเคอร์ฟิวรวม 41,000 ราย

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยอมรับว่าหลังมีการยกเลิกเคอร์ฟิว มีบุคคลบางกลุ่มรวมตัวชุมนุมฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี โดยเฉพาะการรวมกลุ่มแข่งรถบนทางสาธารณะทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งตำรวจได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลเยาวชนและผู้สนับสนุนเช่นร้านท่อไอเสียแต่งรถ

ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กำชับมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการอย่างจริงจังเด็ดขาด ขณะที่พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ได้กำชับเพิ่มเติมโดยเน้นการปฏิบัติเชิงรุกมากขึ้น ตั้งแต่การค้นหาเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะอาชญากรรมที่รบกวนประชาชน พร้อมเข้าระงับเหตุโดยทันที

ตลอดจนเพิ่มช่องทางการในการรับแจ้งเหตุจากประชาชนและให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธวิธีด้วยความละมุนละม่อม ไม่ทำเกินกว่าเหตุและประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการรวมกลุ่มกันแข่งขันรถบนทางสาธารณะได้ทุกช่องทาง

ส่วนตัวเลขผู้กระทำความผิดในช่วงเวลาเคอร์ฟิวทั่วประเทศตั้งแต่คืนวันที่ 3 เม.ย. ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2563 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 72 วัน พบว่ามีการฝ่าฝืนกระทำความผิดในช่วงเคอร์ฟิวทั้งสิ้นกว่า 41,000 ราย หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 582 ราย ส่วนใหญ่เป็นการออกนอกเคหสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเหตุอันสมควร และการรวมกลุ่มมั่วสุมในเคหสถานในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ทั้งดื่มสุราลักลอบเล่นการพนัน และเสพยาเสพติด

Photo by Paul Szewczyk on Unsplash