ไม่พบผลการค้นหา
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ชูธงการแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ปลดล็อกคืนสิทธิให้กับประชาชน

ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความชัดเจนในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้น เป็นพรรคเดียวที่ชูธงนำเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นมาตราที่สำคัญที่จะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันแรกที่ได้ประกาศจุดยืนพรรคได้ร่างญัตติขอแก้รัฐธรรมนูญไว้แล้วครบถ้วน แต่หลังจากนั้นก็มีการตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา และท้ายที่สุดก็มีผลการศึกษาที่ตรงกันกับหลักของพรรคคือแก้ มาตรา 256 ส่วนประเด็นการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เชื่อว่าเมื่อมีการนำเสนอรายงานฉบับดังกล่าวเข้าสภาทุกพรรคก็จะมีการพูดคุยกัน

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เรื่องแก้รัฐธรรมนูญควรนับหนึ่งและควรเริ่มต้นได้ตั้งนานแล้ว แต่ระยะเวลาก็ทอดยาวออกมาถึงทุกวันนี้ เพราะไม่ว่าจะมีการเรียกร้องจากนักศึกษาหรือไม่ เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ควรเดินหน้า เพราะขณะนี้ทุกคนเห็นตรงกันว่ามีปัญหาอยู่หลายมาตรา รวมถึงเรื่องสิทธิประชาชนที่จะต้องนำกลับมาคืนสิทธิให้กับประชาชน และที่สำคัญเพื่อให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น และเรื่องแก้รัฐธรรมนูญจะมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในที่ประชุมส.ส.ของพรรควันที่ 3 ส.ค. นี้