ไม่พบผลการค้นหา
ศาลรัฐธรรมนูญ นัดไต่สวนพยาน ส.ส.ฝ่ายค้าน-วิปรัฐบาล กรณีถูกร้องครองหุ้นสื่อ ในวันที่ 4 ส.ค.

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลราย น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ผู้ถูกร้องที่ 20 เรื่องพิจารณาที่ 12-13/2562 และนายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล จากกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 กรณี ส.ส. 64 คน ถือครองหุ้นสื่อเข้าข่ายสมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. 

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติให้สิทธิการฟ้องคดีแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 38 ๓๘ มาตรา 50 (1) (2) และ (10) มาตรา 51 และมาตรา 53