ไม่พบผลการค้นหา
อัยการศาลแขวงดุสิตสั่งฟ้อง 'เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล' เพิ่มอีกหนึ่งคดี ฐานะร่วมชุมนุมคนอยากเลือกตั้ง กรณี UN 62 เมื่อปี 2561 โดยศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีเงื่อนไข นัดตรวจพยานหลักฐาน 27 ม.ค. ปีหน้า

18 ธ.ค. 2562 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. อัยการศาลแขวงดุสิต ได้สั่งฟ้องนายเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล ในฐานะผู้ชุมนุมในคดี UN62 เพิ่มเป็นจำเลยที่ 39 ในข้อหาเดียวกันกับผู้ชุมนุมคนอื่น ๆ อีก 38 คน ทั้งนี้ ศาลอนุญาตปล่อยตัวโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์ นัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานในครั้งต่อไปวันที่ 27 ม.ค. 2563 เวลา 9.00 น.

ในคดีนี้กลุ่มผู้ผู้ชุมนุมคดี UN ถูกอัยการฟ้องรวมทั้งหมด 5 ข้อหา ประกอบด้วย ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง, ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 216 ไม่เลิกมั่วสุม เมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิก, ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป, ข้อหาตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ได้แก่ กีดขวางทางเข้าออกสถานที่ราชการและสถานศึกษา ตามมาตรา 8 (1)(3), มีการชุมนุมระหว่างมีคำสั่งห้ามชุมนุมฯ ตามมาตรา 11, ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ชุมนุม ตามมาตรา 16 (1)(4)(7)(9) และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและคำสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา 19 และข้อหาตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 108 และ 114 เรื่องการเดินขบวนและวางสิ่งของกีดขวางการจราจร

แต่เนื่องจากข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ถูกยกเลิกไปแล้ว จำเลยทั้ง 39 ราย จึงเหลือ 4 ข้อหาที่ยังถูกฟ้องอยู่ ในข้อเท็จจริงเดียวกัน ทั้งนี้ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวเนติวิทย์ โดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์ประกัน แต่ให้สาบานตนว่าจะมาศาล ตามที่ศาลนัด และนัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานในครั้งต่อไปวันที่ 27 ม.ค. 2563 เวลา 9.00 น.

คดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเมื่อวันที่ 21-22 พ.ค. 2561 หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และองค์การสหประชาชาติ ซึ่งผู้ชุมนุมพยายามเดินขบวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ โดยมีการแยกฟ้องเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มแกนนำจำนวน 21 คน และกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวน 39 คน