ไม่พบผลการค้นหา
ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านฯ เผยเตรียมนัดหารือ "คณะผู้ห่วงใยประเทศ" หรือ "กลุ่มแคร์" คาดเปิดตัวกลุ่มอย่างเป็นทางการภายในเดือนมิ.ย.นี้

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านฯ ให้สัมภาษณ์เรื่องความคืบหน้าในการดำเนินการของ "คณะผู้ห่วงใยประเทศ" หรือ "กลุ่มแคร์" ที่เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนหลากหลายวิชาชีพรวมทั้งผู้ริเริ่มที่ทำหน้าที่ประสานงานกลุ่ม ได้นัดหารือผู้เข้าร่วมทุกท่าน และได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าจะมีการหารือกันของกลุ่มครั้งที่ 2 ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า โดยจะมีการหารือต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรก เพื่อให้ได้ข้อสรุปในเป้าหมายและความร่วมมือกัน รวมทั้งสรุปชื่อกลุ่มอย่างเป็นทางการและความหมาย ตลอดจนแนวทางดำเนินการของกลุ่มในอนาคตว่า จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติในยามวิกฤต

คาดว่าเมื่อทุกอย่างเกิดความชัดเจนแล้ว จะมีการเปิดตัวกลุ่มอย่างเป็นทางการภายในเดือนมิ.ย.นี้ ขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดคณะกลุ่มผู้ห่วงใยในบ้านเมืองครั้งนี้ น่าจะมีคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากได้มีการหารืออย่างเต็มที่แล้วคาดว่าจะพร้อมเปิดชี้แจงให้สาธารณชนได้ทราบภายในสิ้นเดือนนี้

อ่านเพิ่มเติม