ไม่พบผลการค้นหา
‘พริษฐ์‘ ยินดีรัฐบาลแก้กม.กลาโหม สกัดรัฐประหาร แนะต้องปรับให้มีตัวแทนเชื่อมโยงพลเรือนมากขึ้น

วันที่ 22 เม.ย. ที่อาคารรัฐสภา พริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่ สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีข้อเสนอให้สภากลาโหมเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่…) พ.ศ. … และร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่…) พ.ศ. … เพื่อป้องกันการรัฐประหาร 

โดย พริษฐ์ กล่าวว่า ความจริงร่าง พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม เป็นกฎหมายฉบับแรกๆ ที่พรรคก้าวไกลยื่นให้มีการแก้ไขต่อสภาฯ และเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายที่มีความสำคัญ หรือมีความจำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขเพื่อยืนยันหลักการว่า กองทัพควรอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน ดังนั้นเป็นเรื่องดีที่ทางรัฐบาลเห็นความจำเป็นในการแก้ไขร่างดังกล่าว เพียงแต่อยากให้เนื้อหาแก้ไขที่แก่นสารโดยแท้จริง ซึ่งตัวแปรสำคัญคือจะปฏิรูปเรื่องอำนาจที่มาของสภากลาโหมอย่างไร 

พริษฐ์ กล่าวต่อว่า โดยหากเป็นร่างที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลจะเห็นว่า ปรับในส่วนของอำนาจที่เปลี่ยนจากเดิมคือ สภากลาโหมมีอำนาจเหนือกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลพลเรือน มาทำให้บทบาทของสภากลาโหม เป็นเหมือนสภาที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลกับตัวแทนของรัฐบาลพลเรือน 

ส่วนที่มาจะมีการปรับสัดส่วนให้มีตัวแทนที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล และพลเรือนมากขึ้น ไม่ได้เป็นเหมือนปัจจุบันที่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการทหาร ฉะนั้น ต้องรอดูว่า ร่างแก้ไข พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ของรัฐบาลจะแก้ไขเรื่องที่มาของอำนาจสภากลาโหมเช่นไร แต่เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลเห็นความจำเป็นของการแก้ไขร่างนี้