ไม่พบผลการค้นหา
'นก ยลลดา - เจินเจิน' ยื่นร่าง พรบ.รับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ ถึงประธานสภา ชงเปลี่ยนคำนำหน้านามบุคคลข้ามเพศได้

นก ยลลดา สวนยศ นายกสมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย และ ณัฐวรรธน์ บุญคีรินทร์ หรือ เจินเจิน บุญสูงเนิน ประธานอำนวยการมูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ พร้อมคณะเข้ายื่นร่าง พ.ร.บ.รับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร โดยมีนายแทนคุณ จิตรอิสระ เลขานุการคณะทำงานเป็นตัวแทนรับร่างกฎหมาย

นก ยลดา กล่าวว่า ไม่ได้มาเพื่อกดดันหรือผลิตซ้ำปัญหาของคนที่มาความหลากหลายทางเพศ แต่มาเพื่อร่วมมือในการร่างกฎหมายให้ทุกเพศสามารถอยู่เคียงคู่กัน เสมอภาค เท่าเทียมกัน และเข้าใจปัญหาตามหลักสากล ภายในหลักการเรื่องสิทธิเสรีภาพที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาในอนาคต

นายแทนคุณ ระบุว่า สาระสำคัญของรองกฎหมายดังกล่าวคือ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพศ ผู้ที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพศสามารถเปลี่ยนคำนำหน้านามได้ แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เพื่อให้การทำธุรกรรมไม่ระบุเฉพาะชายหญิงเท่านั้น รวมถึงสิทธิของคู่สมรสที่จะต้องทราบเพศแท้ก่อนการสมรสด้วย

โดยหลังจากนี้จะพิจารณารายละเอียดเรื่องการเข้าชื่อยื่นกฎหมายของประชาชนก่อนจะนำเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการต่อไป

เพศ