ไม่พบผลการค้นหา
รมว.พม.มอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ 2563 ให้ 'เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์' หลังคณะกรรมการลงมติเอกฉันท์ให้เป็นผู้สมควรได้เกียรติ ชี้ความงามและความดีที่ได้บัญญัติไว้ในบทกลอน ทำทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของมรดกและวัฒนธรรมไทย

วันที่ 22 พ.ค. เวลา 13.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. มอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 แก่นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจำปี 2536

นายจุติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 13 เม.ย. ของทุกปีเป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และให้มีการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2563 นายเนาวรัตน์ ได้รับรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งมีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวง พม.เป็นอนุกรรมการและเลขานุการพิจารณาหลักเกณฑ์

นายจุติ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนายเนาวรัตน์ที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้ลงมติเอกฉันท์ นับเป็นผู้ที่สมควรได้รับเกียรติเป็นผู้สูงวัยประจำปี 2563 ซึ่งวันนี้ ประเทศไทยดีขึ้นอีกวันหนึ่ง เพราะความงามและความดีที่ท่านได้บัญญัติไว้ในบทกลอน ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของมรดกและวัฒนธรรมไทย 

ด้านนายเนาวรัตน์ระบุว่าขอขอบคุณกระทรวง พม. และรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติตนในฐานะผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งไม่เคยได้คาดหมายมาก่อน เพราะตนมีความสนใจเรื่องภาษาไทยที่เป็นสื่อของความคิดและสื่ออักษร อีกทั้งไม่เคยทิ้งภาษาไทย ไม่ว่าจะไปทำอะไรก็ตาม เพราะเป็นสิ่งที่เราชอบและทำให้ชีวิตเรามีความสุขและมีคุณค่า ฉะนั้นจึงขอฝากไว้ว่าอย่ากำหนดกฎเกณฑ์ในการการพัฒนาชีวิตให้กับเด็ก ขอให้เด็กได้พัฒนาไปตามธรรมชาติ และได้เติบโต ด้วยการรู้จักว่าชีวิตคืออะไร หากเด็กได้พัฒนาสิ่งเหล่านี้ จะทำให้ชีวิตของพวกเขามีความสุข