ไม่พบผลการค้นหา
สันติชัย-อร่ามศรี แถลง 4 เหตุผล การควบรวมค้าปลีกจะทำร้ายเศรษฐกิจ-ผู้บริโภคชาวไทย

สันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) และโฆษกคณะกรรมการ พร้อมด้วย อร่ามศรี รุพันธ์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า เผยเหตุผลสำคัญเลือกเป็นเสียงข้างน้อย ไม่เห็นชอบการอนุญาตให้รวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้น จำกัดและบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 

ตามประเด็น โลตัส-ซีพี
  • สันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.)

โดยแถลงการณ์ชี้ว่า หากยอมให้มีการควบรวมธุรกิจจริง จะส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจการค้าของประเทศ และมีผลทำให้โครงสร้างของตลาดค้าส่งค้าปลีกมีการกระจุกตัวในระดับสูงมาก อันจะนำไปสู่การครอบงำตลาดหรือการผูกขาดทางการค้าในที่สุด

ทั้งนี้ สันติชัย ชี้ว่า ในต่างประเทศ เมื่อมีการรวมธุรกิจที่มีการกระจุกตัวมาเช่นนี้ จะมีการกำหนดมาตรการเยียวยาจากหนักไปเบา ได้แก่ ไม่อนุญาตให้มีการควบรวมตั้งแต่ต้น ไปจนถึงการอนุญาตแต่มีเงื่อนไขด้านโครงสร้างประกอบกับด้านพฤติกรรม หรือมาตรการที่เบาที่สุด ซึ่งมติ กขค.เสียงส่วนมากเลือกใช้ คือการกำหนดเงื่อนไขเฉพาะด้านพฤติกรรม

ตามประเด็น โลตัส-ซีพี
  • อร่ามศรี รุพันธ์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า

4 เหตุผล

เหตุผลประการแรกในถ้อยแถลงของ กขค.เสียงส่วนน้อย ชี้ว่า ผู้ขออนุญาต (ซี.พี.) มีสถานะเป็นผู้ผลิตสินค้าสำคัญหลายประเภท ทั้งในส่วนของสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในชีวิจประจำวัน "ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ" เมื่อมาผนวกรวมกับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงอยู่แล้ว จะเป็นการทำร้ายเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าว สร้างความยากลำบากให้คู่แข่งในตลาดเดิมหรือผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกล่าว เนื่องจาก คู่แข่งที่เข้ามาต้องเน้นไปที่กลยุทธ์ลดต้นทุน ตลอดจนการลดราคาแข่งขันเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาด แม้การแข่งขันดังกล่าวจะมีผลดีในระยะสั้น ทว่าจะเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยต้องออกจากตลาดไปในที่สุด เพราะไม่มีความสามารถในการแข่งขันกับ 'ผู้มีอำนาจเหนือตลาด'

ผลเสียจากกิจกรรมดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ หรือ ซัพพลายเออร์ โดยเฉพาะประเด็นอำนาจต่อรองทางการ ยิ่งเมื่อซัพพลายเออร์เหล่านั้นเป็นเพียงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของโอกาสในการถูกเอาเปรียบ และความไม่เป็นธรรมในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า 

ประการสุดท้าย กลับมาตกอยู่กับผู้บริโภคโดยรวม เนื่องจากผลของการรวมกิจการครั้งนี้ทำให้จำนวนคู่แข่งขันในตลาดน้อยลง แม้ในระยะสั้นอาจไม่รู้สึกถึงปลกระทบทั้งในประเด็นราคาหรือประเภทสินค้า แต่หากบริษัทผู้มีอำนาจตลาดต้องการลงทุนเพิ่มเติม ต้นทุนเหล่านั้นย่อมสะท้อนออกมาในราคาสินค้า ซึ่งผู้บริโภคมีตัวเลือกน้อยในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าหรือบริการจากแหล่งอื่น 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง;