ไม่พบผลการค้นหา
ออมสินทำ MOU กับ 20 แบงก์ปล่อยกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1.35 แสนล้าน ปล่อยตรง 1.5 หมื่นล้าน คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 เวลา 2 ปี ช่วยผู้ประกอบการรับผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อมโควิด-19 ยื่นคำขอกู้ได้ถึง 30 ธ.ค.2563

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยรวม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติเห็นชอบมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อ Covid-19 

โดยกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินเร่งดำเนินการเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำวงเงินโครงการรวม 150,000 ล้านบาท เพื่อให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ Covid-19 ภายในวงเงิน 135,000 ล้านบาท และให้ธนาคารออมสินให้สินเชื่อโดยตรงในวงเงินอีก 15,000 ล้านบาท วงเงินกู้รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

“คาดว่าโครงการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีเงินหมุนเวียนดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 7,500 ราย และจากเครือข่ายสาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งเข้าร่วมโครงการ จะช่วยให้เม็ดเงินจากโครงการนี้เข้าถึงลูกค้าและระบบเศรษฐกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการผ่อนคลายความกังวล มีความเข้มแข็งที่จะดำเนินกิจการภายใต้ความกดดันของพิษภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19  นี้ได้” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

อย่างไรก็ตาม ธนาคารออมสินยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ สำหรับลูกค้ารายใหม่และลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินสามารถขอสินเชื่อประชารัฐสร้างไทย หรือ สินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity ก็ได้ อีกทั้งยังมีมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยคาดว่าจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการยังคงมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และพลิกฟื้นธุรกิจได้ต่อไป

ออมสินทำ MOU กับ 20 แบงก์ปล่อยกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1.35 แสนล้าน ปล่อยตรง 1.5 หมื่นล้าน คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 เวลา 2 ปี ช่วยผู้ประกอบการรับผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อมโควิด-19 ยื่นคำขอกู้ได้ถึง 30 ธ.ค.2563

C35A8F76-68D9-475A-8B4E-07DF06DCD139.jpegDB708EE2-005B-4044-AA0E-45F9CC619D60.jpegBF5D7FDC-34EC-4001-AB75-E8D598984E77.jpeg