ไม่พบผลการค้นหา
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เผยศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ เน้นการบริหารงานเศรษฐกิจในประเทศ แต่ข้อเสนอยังไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายรอนายกฯ พิจารณา

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ ว่ายังไม่ทราบจะประชุมนัดแรกได้เมื่อไหร่ ขึ้นอยู่กับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา ส่วนจะมีภาคธุรกิจเข้าร่วมด้วยหรือไม่ ปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้เชิญเอง ซึ่งศูนย์นี้ไม่ได้ตั้งตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงแม้ว่าจะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปแล้วแต่ศูนย์นี้ยังสามารถทำงานต่อไปได้ แต่รูปแบบจะเหมือนกับ ศบค.โดยจะทำหน้าที่ในการบริหารงานด้านเศรษฐกิจเป็นการเฉพาะ

ข้อเสนอของศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจะยังไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย แต่ในอนาคตนายกรัฐมนตรีอาจเพิ่มอำนาจให้ได้ เช่นการนำข้อเสนอของที่ประชุมส่งต่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาได้ ส่วนการตั้งโฆษกประจำศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจคนใหม่หรือไม่นั้น ส่วนตัวไม่ทราบ อย่างไรก็ตามจะต้องมีการแต่งตั้งตำแหน่งนี้เพราะเป็นบุคคลสำคัญที่จะสื่อสารกับประชาชน แต่ในระหว่างนี้หากมีสถานการณ์สำคัญสามารถมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนได้ เช่นเดียวกรณีของนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.ที่ไม่ได้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ