ไม่พบผลการค้นหา
ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยสูบน้อยก็อันตราย เสี่ยงตายเร็วขึ้น 50% สูบมากกว่า 40 มวนต่อวัน เสี่ยงตายเร็วเพิ่ม 178% ชี้ โควิด ระบาดหนัก โอกาสทองที่จะเลิกสูบ

วันที่ 11 พ.ค. ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารป้องกันโรคอเมริกา (American Journal of Preventive Medicine ฉบับเดือนเมษายน 2021) ที่ติดตามผู้สูบบุหรี่ 2,008 คน ระหว่าง ปี ค.ศ.1999-2000 และ 2013-2014 พบว่า คนสูบบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนเวลาเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงในคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ทุกวัน และคนที่สูบน้อยในแต่ละวัน

ในคนที่ไม่ได้สูบทุกวัน มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 50%

คนที่สูบน้อยกว่าวันละ 20 มวน เสี่ยงเพิ่ม 54%

สูบวันละ 20-40 มวน เสี่ยงเพิ่ม 109%

สูบวันละมากกว่า 40 มวน เสี่ยงเพิ่ม 178%

ส่วนในคนที่สูบทุกวัน ความเสี่ยงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นตามจำนวนมวนของบุหรี่ที่สูบต่อวัน โดยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและเสียชีวิตจะลดลงในคนที่เลิกสูบบุหรี่ได้นานขึ้น รายงานนี้ลบล้างความเชื่อที่ผิดๆ ของผู้สูบบุหรี่ว่า สูบน้อยๆ ไม่มีอันตราย ทำให้ไม่ยอมเลิกสูบ และเป็นการยืนยันว่า การเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดเท่านั้น จึงจะลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่

ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า ข้อมูลการสำรวจของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 มีคนไทยสูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน ในจำนวนนี้ สูบแบบไม่ทุกวัน 1.3 ล้านคน ขณะที่ในคนที่สูบทุกวัน 1.1 ล้านคน

สูบน้อยกว่า 5 มวนต่อวัน มี 1 ล้านคน

สูบ 5-10 มวนต่อวัน มี 5.5 ล้านคน

คนที่สูบบุหรี่น้อยกว่าวันละ 10 มวน และโดยเฉพาะคนที่สูบน้อยกว่าวันละ 5 มวนหรือไม่ได้สูบทุกวัน เป็นคนที่ติดบุหรี่ไม่มาก การเลิกสูบอาศัยความตั้งใจที่จะเลิกจริงก็สามารถเลิกสูบได้โดยไม่ต้องใช้ยาช่วย และจากหลักฐานที่พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะติดโควิด-19 รุนแรงและเสียชีวิต 

“อยากเชิญชวนให้คนที่สูบบุหรี่วันละไม่ถึง 10 มวน โดยเฉพาะคนที่สูบไม่ถึงวันละ 5 มวนและคนที่สูบแบบไม่ทุกวัน ซึ่งรวมแล้วมีถึง 2.3 ล้านคน ตั้งใจและลงมือเลิกสูบ ซึ่งปีที่แล้วโควิด-19 ระบาดรุนแรงในอังกฤษ มีชาวอังกฤษเลิกสูบบุหรี่ได้ถึง 1 ล้านคน

"หากเลิกสูบไม่ได้ด้วยตัวเอง ก็สามารถขอคำปรึกษาวิธีเลิกได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่ โทร 1600 หรือปรึกษาโรงพยาบาลทุกแห่ง ซึ่งโอกาสที่จะเลิกสูบได้จะสูง” ศ.นพ.ประกิต กล่าว

อ้างอิง : Association of Smoking and Smoking Cessation With Overall and Cause-Specific Mortality https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074937972100009X