ไม่พบผลการค้นหา
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทำหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่-อาสาสมัคร ห้ามใส่เสื้อหรือเครื่องแบบที่มีตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ เข้าร่วมการชุมนุม เพื่อไม่ให้เกิดข้อกังหาต่อความเป็นกลางและจุดยืนองค์กร

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แถลงผ่านเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการขององค์กรถึงจุดยืนในฐานะกลุ่มผู้ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยไม่แบ่งแยกหรือฝักใฝ่ฝ่ายใด พร้อมย้ำว่า ประกาศฉบับนี้ไม่ได้ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ รวมถึงการเข้าร่วมชุมนุมใดๆ เนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคล

แถลงการณ์ระบุว่า "ห้ามอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งทุกคนทุกประเภทเข้าร่วมการชุมนุมหรือเข้าไปในสถานที่ชุมนุมทางการเมืองหรือการให้สัมภาษณ์กับสื่อทุกช่องทางโดยใช้ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ของมูลนิธิฯ เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด หากทำการเช่นนั้นให้ถือว่ากระทำผิดวินัยร้านแรงถึงขึ้นปลดออก จึงประกาศให้ทราบและขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด"

ทั้งนี้ มูลนิธิชี้แจงว่า แถลงดังกล่าวเพียงแต่ห้ามเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ใส่เสื้อหรือเครื่องแบบที่มีตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ ในการเข้าร่วมชุมนุม เพื่อไม่ให้เกิดข้อกังหาต่อความเป็นกลางและจุดยืนองค์กร

พร้อมกันนี้ยืนยันในเจตนารมณ์ที่เป็นกลางทางการเมืองและยืนหยัดในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังในทุกสถานการณ์

ป่อเต็กตึ้ง