ไม่พบผลการค้นหา
'รมว.วัฒนธรรม' แถลงข่าวผู้ได้รับเชิดชูเกียรติ 12 'ศิลปินแห่งชาติ' ปี 2565 'ธงไชย แมคอินไตย์' 'สมเถา สุจริตกุล' 'ประดิษฐ์ ปราสาททอง' คว้าสาขาศิลปะการแสดง

วันที่ 23 ส.ค. 2566 ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าวบุคคลผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินแห่งชาติ ปี 2565 โดยมี ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหาร ศิลปินแห่งชาติ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม

ชาย เมืองสิงห์ ศิลปินแห่งชาติ.jpg

ก่อนการประกาศรายชื่อ ได้มีการแสดงพิเศษจาก ชาย เมืองสิงห์ (สมเศียร พานทอง) ศิลปินแห่งชาติ ปี 2538 สาขาศิลปการแสดง ในบทเพลง 'น้ำพระทัยพระราชทาน'

สำหรับผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ปี 2565 ปรากฏว่ามีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 ราย ดังนี้

369783597_847753636720336_7524155940304161143_n.jpg369875700_847753496720350_3896076960540793643_n-สำเนา.jpg369937044_847753860053647_4501975802505330070_n-สำเนา.jpg

สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่

1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร (ภาพพิมพ์)

2) เจตกำจร พรหมโยธี (สถาปัตยกรรมผังเมือง)

3) ดิเรก สิทธิการ (งานสลักดุนเครื่องเงินและโลหะ)

4) ฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

369904847_847753586720341_2314177707582284650_n-สำเนา.jpg369909443_847753480053685_8771447907859057822_n-สำเนา.jpg

สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่

1) ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์

2) บุญเตือน ศรีวรพจน์

369858965_847753800053653_6038711086838844800_n-สำเนา.jpg369909427_847753530053680_5233898337505739002_n-สำเนา.jpg369994113_847753603387006_1992780165773022050_n-สำเนา.jpg370037991_847753686720331_5086159114765400698_n-สำเนา.jpg370430346_847753646720335_3733534051172207684_n-สำเนา.jpg370550419_847754120053621_9068949063373087723_n-สำเนา.jpg

สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่

1) นพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม (ละครรำ)

2) สมชาย ทับพร (ดนตรีไทย – ขับร้อง)

3) ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (หมอลำประยุกต์)

4) ธงไชย แมคอินไตย์ (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)

5) สมเถา สุจริตกุล (ดนตรีสากล – ประพันธ์เพลงร่วมสมัย)

6) ประดิษฐ ประสาททอง (ละครร่วมสมัย)

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ ปี 2565 ทั้ง 11 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ในวัน เวลา ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และจัดงานนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประวัติผลงานของศิลปินแห่งชาติ ให้ประจักษ์ต่อสาธารณะต่อไป