ไม่พบผลการค้นหา
อนุสรณ์ ชี้ ทักษิณ คือนายกฯในตำนาน ที่สร้างผลงานมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศ วาทะทอง “ผมกลับมาแล้ว” ของนายทักษิณ แสดงเจตนารมณ์ชัดว่า ต้องการกลับมาในฐานะประชาชนคนธรรมดา

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึง กรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ พร้อมด้วย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรค พท.ไปเป็นประธาน ในงานเลี้ยงฉลองนาคลูกชายของนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรี ต.ธัญบุรี มีพี่น้องประชาชนมาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม ว่า นายทักษิณ คือ นายกฯในตำนาน ที่มีผลงานการ สร้างนโยบาย เปลี่ยนแปลงประเทศเชิงโครงสร้างครั้งสำคัญ นำการพัฒนาและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้ง 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้าน โอทอป เอสเอ็มแอล พี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงจึงมาต้อนรับและให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่น  

วาทะทอง “ผมกลับมาแล้ว” ของนายทักษิณ แสดงเจตนารมณ์ชัดว่า ต้องการกลับมาในฐานะประชาชนคนธรรมดา ที่อยากเห็นประเทศชาติและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก้าวข้ามความขัดแย้ง มุ่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดเกิดขึ้นในชาติ เพราะปัญหาของประเทศชาติซับซ้อนและแก้ไขยากจึงต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการช่วยกันแก้ไขปัญหา บรรดานักวิเคราะห์จำเป็นทั้งหลาย ที่เคลื่อนไหวในลักษณะเป็นนายหน้าค้าความขัดแย้ง ที่วิเคราะห์การเมืองผิดเป็นส่วนใหญ่ ควรยุติได้แล้ว อย่าดำเนินการในลักษณะพูดวิเคราะห์ใหม่ เพื่อเอาไปกลบวิเคราะห์เก่าที่ผิดพลาดไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด 


“ได้เวลาก้าวข้ามความขัดแย้ง ถึงเวลาให้โอกาสประเทศชาติและประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทุกฝ่ายต้องช่วยกันสนับสนุนประชาธิปไตยให้เดินหน้า ไม่ปั่นป่วนหวังล้มกระดาน ทำประเทศเสียโอกาส“ นายอนุสรณ์ กล่าว