ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงสาธารณสุข แถลงพบคนไทยเป็นหญิงวัย 22 ปีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย จากการทำงานสัมผัสใกล้ชิดพนักงานขับรถนักท่องเที่ยวที่พบติดเชื้อก่อนหน้านี้ (รายที่ 37)

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ว่า วันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 22 ปี ทำงานร่วมกับ ชายไทยรายที่ 37 ที่ทำงานร่วมกันเป็นชายอายุ 25 ปี ขับรถดูแลแขกต่างชาติ มีไข้ ไอ โดยปัจจุบันยังมีผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ. 11 คน โดยมีหญิงไทยติดเชื้อจากญี่ปุ่นหายกลับบ้านอีก 1 ราย ทำให้ปัจจุบันไทยมียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 43 ราย เสียชีวิต 1 ราย ขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ระยะ 2 แต่เพื่อเตรียมการจึงได้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์ บุคลากรไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากรพ.อื่นๆ ทั้งรัฐหรือเอกชน หากขาดเครื่องมือให้ติดต่อศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

ทั้งนี้ เพื่อให้การคัดกรองการติดเชื้อในชุมชน มีความครอบคลุมมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค โดยขยายเกณฑ์การเฝ้าระวังในการป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ของผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจำนวน 5 คนขึ้นไป โดยพบผู้ป่วยในสถานที่แห่งเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน เป็นการยกระดับความไวในการตรวจจับการติดเชื้อในชุมชน และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเข้าเกณฑ์หากมีอาการมีไข้ ไอผิดปกติให้โทร เบอร์ 1422 ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเอง จะมีทีมไปรับมาดูแล

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 จำนวน 8 คน โดยมีหน้าที่และอำนาจให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประกาศพื้นที่เขตติดโรค และให้คำแนะนำแก่อธิบดีกรมควบคุมโรค ในการประกาศโรคระบาด ให้คำแนะนำในการประกาศยกเลิก เมื่อสภาวะการณ์ของโรคสงบลงหรือมีเหตุอันควร และปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตรายแรก ผู้รับผิดชอบทั้งหมดมีการรวบรวมและประมวลข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการด้านวิชาการตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อปรึกษาหารือแบบเป็นองค์คณะ พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยทุกรายจนถึงปัจจุบันจะมี 2 ลักษณะด้วยกัน คือ เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศและตรวจจับได้ และผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อภายในประเทศไทย เป็นการติดเชื้อมาจากคนที่ป่วย พร้อมย้ำว่าประเทศไทยยังอยู่ในระยะที่ 2 และยืนยันว่าจำนวนหน้ากากอนามัย องค์การเภสัชกรรมมีสต็อกเพียงพอสำหรับองค์กรทางการแพทย์ แยกกับที่นำมาแจกให้ประชาชน ส่วนผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ อาทิ ประเทศเยอรมนี และฝรั่งเศส ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคอยู่ขณะนี้ จะต้องเฝ้าระวัง และสังเกตอาการตนเอง กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน

ส่วนกรณีผีน้อย หรือคนไทยที่เข้าไปทำงานผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้เรียกร้องให้ทางการไทยช่วยเหลือ จะมีเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลัก ส่วนการกลับมาจากประเทศลกลุ่มเสี่ยงจะต้องมีการตรวจคัดกรองและเฝ้าดูอาการอยู่แล้ว