ไม่พบผลการค้นหา
กลุ่มคนขับแท็กซี่ บุกคมนาคม ร้อง “ศักดิ์สยาม” ค้านชง ครม. ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงฯ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้บริการผ่านแอปถูกกฎหมาย

บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคม กลุ่มคนขับแท็กซี่ประมาณ 30 คน นำโดย วรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ และ เกรียงไกร แก้วเกตุ ประธานสมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทย เดินทางมาในวันนี้เพื่อยื่นหนังสือถึง ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องขอคัดค้านการเสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการร่างดังกล่าวในเร็วๆ นี้ โดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ กำหนดให้สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ)มาขึ้นทะเบียนเป็นรถสาธารณะให้บริการผู้โดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นอย่างถูกกฎหมายกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้


กลับลำผลักดันร่างกฎหมาย

เกรียงไกร เผยว่า ทางกลุ่มคนขับแท็กซี่พยายามทำการคัดค้านเรื่องดังกล่าวมาตลอด ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 ผ่านการพูดคุยกับตัวแทนของกระทรวงคมนาคม ซึ่งเคยรับปากแล้วว่าจะไม่มีร่างนี้ สำหรับประเด็นที่เป็นปัญหาของร่างกฎกระทรวงนี้ คือการอนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) สามารถรับส่งผู้โดยสารผ่านระบบแอปพลิเคชันหรือระบบอื่นใดได้ การผลักดันร่างนี้จึงเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการแท็กซี่รายเดิมที่อยู่ในระบบอย่างถูกกฎหมาย 

ทั้งนี้ เกรียงไกร ระบุว่า ทางกลุ่มพร้อมเปิดรับ เพียงแค่ต้องการให้ประเภทรถที่จะเอามาให้บริการต้องเป็นรถที่มีการจดทะเบียนสาธารณะ (ป้ายเหลือง) และมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเหมือนกับรถแท็กซี่ในระบบทุกอย่าง ในตอนนี้ อยากร้องขอให้กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นเสมือนพ่อ-แม่ของผู้ประกอบการแท็กซี่ไทย หันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียรายได้ โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น จึงไม่ควรยกร่างดังกล่าวขึ้นมาซ้ำเติมกัน แต่ควรให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ ผ่านการหารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน