ไม่พบผลการค้นหา
ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ วิเคราะห์แฟลชม็อบนักเรียน-นักศึกษา เหมือนเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ แนะรัฐบาลต้องรับฟังและเปิดโอกาสให้แสดงออก

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เฟซบุ๊กไลฟ์จากศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย บ้านสำนักขัน อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช กล่าวถึง กรณีการชุมนุมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ว่า ในฐานะที่เคยเป็นผู้นำนักศึกษามาก่อน เห็นว่าเป็นสิทธิการแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มพลังบริสุทธิ์ ต้องการที่จะแสดงออกทางการเมืองต่อรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจะต้องรับฟังและให้โอกาสการแสดงออกของนักศึกษาที่เคลื่อนไหวภายใต้กรอบของกฎหมายด้วย

สำหรับการชุมนุมของนักศึกษาในครั้งนี้ ถ้าเปรียบเทียบได้กับการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาในยุค 14 ตุลาปี 2516 นั้น มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันใน 5 ประการคือ

1.จุดเรื่มต้นจากการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในนามศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(ศนท.)ไปสู่นักเรียนระดับมัธยมในนามศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทย

2.กระแสการเคลื่อนไหวเริ่มต้นเกิดจากนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ ขยายตัวไปสู่มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด แต่ยุคนี้เป็นโลกโซเชียล มีการขยายผล อย่างรวดเร็วกว่าในสมัย 14 ตุลา

3.การชูประเด็นการต่อสู้ เป็นการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่เอาระบอบเผด็จการ

4.ข้อเรียกร้องเรื่องรัฐธรรมนูญ ยุค 14 ตุลา เรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญใช้ในการปกครองประเทศ แต่ยุคนี้เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 60 ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

5.มีผู้นำรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นนายทหารมาก่อน เหมือนยุค 14 ตุลา ที่มีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งปี 2512 ได้ปฎิวัติตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจจนถึงปี 2516 ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีจากการปฎิวัติของตนเอง และต่อมาได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยการเลือกตั้งจากรัฐธรรมนูญที่เขียนมาจาก คสช.

เพราะฉะนั้นอยากเรียกร้องให้รัฐบาลได้ตระหนักถึงข้อเรียกร้องของนักศึกษาที่เป็นพลังบริสุทธิ์ และหามาตรการป้องกันแก้ไขไม่ให้การชุมนุมขยายผล ลุกลามเหมือนไฟลามทุ่ง จนบ้านเมืองต้องเจอทางตันอีกเลย