ไม่พบผลการค้นหา
'ภูมิธรรม' เผยผลเยือนยูเออี ร่วมติดตามผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าโลก MC13 พร้อมหารือทวิภาคี รัฐมนตรีกระทรวงการค้าฯ เซเนกัล และรัฐมนตรีแห่งรัฐประจํากระทรวงเศรษฐกิจยูเออี กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน

ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค.2567 ตนได้เดินทางไปเข้าร่วมและติดตามผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 13 (The WTO's 13th Ministerial Conference: MC13) และได้มีโอกาสหารือ ทวิภาคีกับรัฐมนตรีกระทรวงการค้า และวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กของเซเนกัล (Mr. Abdou Karim Fofana) และรัฐมนตรีแห่งรัฐประจํากระทรวงเศรษฐกิจยูเออี (Dr. Thani Ahmed Al Zeyoudi) ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) 

ภารกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้วงการเดินทางไปยูเออีในครั้งนี้ ประสบความสําเร็จด้วยดี และเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับพันธมิตรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

ภูมิธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุม MC13 ดําเนินต่อเนื่องมาแล้วหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. จนถึงขณะนี้ สมาชิก WTO ยังคงประชุมเจรจากันอย่างเข้มข้น เพื่อหาข้อสรุปท่าทีร่วมกันของสมาชิก WTO ทั้งหมด 164 ประเทศ ต่อความท้าทายในโลกการค้าปัจจุบันในประเด็นสําคัญต่างๆ ซึ่งไทยคาดหวังให้มี ความคืบหน้าในประเด็นที่ไทยให้ความสําคัญ อาทิ การเจรจาภาคเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร และการเจรจาเรื่องการอุดหนุนประมง 

การเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการประชุม MC13 จะช่วยสื่อสารให้นานาชาติเห็นถึงบทบาทของไทยในเวทีโลกที่สนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ (Rule- Based) 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าในช่วงการประชุม MC13 จะเกิดกรณีที่อินเดียเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อถ้อยแถลงและเจตจํานงของไทยในบางช่วง แต่ตนได้ใช้โอกาสที่เดินทางเยือนกรุงอาบูดาบีนี้ ประสานทําความเข้าใจกับอินเดียจนสถานกาณ์คลี่คลายลงด้วยดี

รมว.พาณิชย์ระบุว่าได้เน้นย้ําถึงความตั้งใจจริงของไทยที่ต้องการยกระดับ ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ยังได้พบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการค้า และวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กของเซเนกัล(Mr.AbdouKarimFofana) เมื่อวันที่ 29 ก.พ.ซึ่งแสดงความสนใจที่จะขอซื้อข้าวจากไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารภายในประเทศ เนื่องจากเซเนกัลมีผลผลิตข้าวที่ไม่เพียงพอ ต่อการบริโภคภายในประเทศ ขณะที่ไทยสนอให้เซเนกัลนําเข้าสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมของไทยเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวโพด เนื้อสัตว์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น พร้อมทั้งเชิญรัฐมนตรี เซเนกัลเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX ANUGA 2024 ที่กระทรวงพาณิชย์ไทยจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ 

สําหรับการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีแห่งรัฐประจํากระทรวงเศรษฐกิจยูเออี (Dr. Thani Ahmed Al Zeyoudi) ประธานการประชุม MC13 ในวันนี้ (1 มี.ค.) นับว่าเป็นการหารือที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก Dr. Thani เป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ หรือที่ยูเออีเรียกว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (CEPA) ซึ่งปัจจุบันไทยและยูเออี อยู่ระหว่างการเจรจา จัดทํา CEPA ไทย-ยูเออี เช่นกัน โดยการหารือครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากที่ Dr.Thani ได้เดินทางมาหารือกับรมว.พาณิชย์ของไทยที่กรุงเทพ เมื่อเดือนกันยายน 2566 โดยปัจจุบัน สองฝ่ายยังคงเห็นพ้องที่จะทํางานร่วมกันเพื่อหาแนวทางให้ การเจรจาจัดทํา CEPA ไทย-ยูเออี สามารถสรุปผลได้โดยเร็ว ซึ่งคาดว่าผลลัพธ์การเจรจาจะออกมาเป็นที่น่าพอใจและได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย 

ภูมิธรรมกล่าวเสริมว่า ในการเดินทางเยือนอาบูดาบีครั้งนี้ ตนมีโอกาสได้พบหารือกับผู้ประกอบการ ร้านอาหารไทย และเยี่ยมชมร้าน Desert Lotus ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select และได้รับความนิยมสูงในอาบูดาบีด้วย ในปัจจุบัน ร้านอาหารไทยเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในยูเออี ในการนี้จึงได้กําชับให้ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยรักษามาตรฐานและคุณภาพของอาหารไทยให้อยู่ในระดับที่มีมาตรฐานสูง เนื่องจากอาหารไทยนับเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ประเภทหนึ่งที่ทําให้ ชาวต่างชาติอยากรู้จักประเทศไทยมากขึ้นด้วย