ไม่พบผลการค้นหา
'คลัง' ออก 'สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ IGNITE THAILAND' สนับสนุนเงินทุนใน 3 อุตสาหกรรม 'ท่องเที่ยว-สุขภาพ-อาหาร' วงเงินต่อรายสูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี ปลอดต้น 6 เดือน

ดร. เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์วันนี้ (11 มิ.ย.2567) ว่า เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ Thailand Vision 'IGNITE THAILAND' ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลังได้ออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ IGNITE THAILAND เพื่อสนับสนุนเงินทุนใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 

1) ศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) 

2) ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ (Wellness & Medical Hub)

3) ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub) 

วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท วงเงินต่อรายสูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี ดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.5 ต่อปี ใน 2 ปีแรก ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน 

นอกจากนี้ ยังมีกลไกการค้ำประกันสินเชื่อผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อได้รับสินเชื่อตามโครงการได้เพียงพอกับความต้องการดำเนินธุรกิจ โดยฟรีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันใน 2 ปีแรก และค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 0.75 ต่อปี ในปีที่ 3 – 4 

โครงการสินเชื่อ IGNITE THAILAND จะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเป้าหมาย เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอสำหรับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกตามที่รัฐบาลประกาศวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ไว้