ไม่พบผลการค้นหา
มติบอร์ด กสทช. ชะลอประกาศหลักเกณฑ์อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมจนกว่า สนช.จะสรรหา กสทช.ชุดใหม่ได้ พร้อมเตรียมประมูลเบอร์สวยโทรศัพท์มือถือ 259 หมายเลข

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช. มีมติให้ชะลอพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1740 - 1785/1835-1880 MHz ย่าน 890-895 MHz/935-940 MHz ย่านความถี่ 824/839/869-884 MHz ย่านความถี่ 885-895/930-940 MHz ออกไปก่อน จนกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะลงมติสรรหา กสทช.ชุดใหม่ในวันที่ 19 เม.ย.นี้ ส่วนการขอคลื่น 900 ให้รอผลการศึกษาก่อน จึงเลื่้อนการพิจารณาออกไปเพื่อเสนอให้คณะกรรมการดีอีพร้อมกัน

ขณะเดียวกัน กสทช. เตรียมจัดประมูลหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นหมายเลขสวย ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 27 พ.ค.นี้ ที่สำนักงาน กสทช.จำนวน 259 เลขหมาย