ไม่พบผลการค้นหา
โลกออนไลน์ เผยเอกสาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง ขออนุญาตให้พนักงาน ร่วมกิจกรรมโดยไม่ถือเป็นวันลา พบมีขบวนมอเตอร์​ไซค์การไฟฟ้านครหลวง​ สวมเสื้อเหลืองร่วมชุมนุม

สำนักข่าวประชาไท รายงานว่า วันนี้ 14 ต.ค. 2563 มีขบวนมอเตอร์​ไซค์การไฟฟ้านครหลวง​ สวมเสื้อเหลืองสนับสนุนกลุ่มที่มารอรับเสด็จฯ โดยขบวนมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมาทักทายกลุ่มของอดีตพุทธอิสระที่บริเวณ​สะพาน​มัฆวาน​ ประมาณ​ 60​ คน

ขณะที่โลกออนไลน์เผยแพร่หนังสือที่อ้างว่าเป็นของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง โดยเนื้อหาได้มีการเรียนถึง ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง เครือข่ายไฟฟ้าประปา-และยา เพื่อชาติประชาชน (คฟปย.) ได้จัดกิจกรรม "รวมพลคนเสื้อเหลือง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์" ในวันพุธที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล (บริเวณน้ำพุ) เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งใครจะจาบจ้วงละเมิดไม่ได้ ทั้งนี้ได้เรียนเชิญมายังสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวนั้น

ในการนี้ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง ใคร่ขออนุญาตให้พนักงานซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน ลงชื่อ คมสัน ทองศิริ รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง ลงวันที่ 12 ต.ค. 2563

สหภาพฯ กฟน..jpg

ภาพประกอบเฟซบุ๊กจาก สำนักข่าวประชาไท