ไม่พบผลการค้นหา
การไฟฟ้านครหลวง จัดการแข่งขันทักษะประจำปี ทดสอบความรู้ความสามาถของพนักงานภาคสนาม เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการและความช่วยเหลือประชาชน

บรรยากาศการจำลองสถานการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนเสาไฟ เป็นอีกหนึ่งทักษะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าภาคสนามต้องฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ เพื่อการช่วยเหลือที่รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน.ให้ความสำคัญ เช่นเดียวกับการทำ CPR ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุให้มีโอกาสรอด

และเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พร้อมสร้างมาตรฐานด้านงานบริการเพื่อประชาชน กฟน.จึงจัดให้มีการแข่งขันทักษะช่าง และงาน MEA SAFETY DAY (เอ็มอีเอ เซฟตี้ เดย์) โดยมีบริหารระดับสูง ประธานสหภาพแรงงาน ร่วมเปิดงาน และมีตัวแทน เจ้าหน้าที่ กฟน. รวม 18 เขต เข้าร่วมแข่งขัน

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กฟน.จัดกิจกรรมนี้ทุกปี เพื่อใช้เป็นเวทีทดสอบความรู้ ความสามารถของพนักงานภาคสนามที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดดภัย มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ทำงานเป็นทีม และพร้อมให้บริการประชาชน 

สำหรับการแข่งขันทักษะในปีนี้ มี 6 ประเภท ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายบนเสาไฟฟ้า การติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำ การตัดไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าที่เสาต้น Drop Fuse ทางแยก การแข่ง Hot Line เพื่อเปลี่ยนสวิตช์ใบมีด การตรวจสอบหาสาเหตุการชำรุดของสายเคเบิ้ลใต้ดิน และการทำ CPR เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟฟ้า

พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลแก่คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น รวมถึงรางวัลพนักงานตัวอย่างดีเด่นเรื่องความปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน