ไม่พบผลการค้นหา
ปลัดกระทรวงอุตฯ เผยไทยเตรียมข้อมูลสู้ บริษัทคิงส์เกตฯ กรณีถูกร้องอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเหตุรัฐไทยใช้ ม.44 ปิดเหมืองแร่ทองคำ ยืนยันไม่ละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศ

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานคณะกรรมการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด เปิดเผยว่า บริษัท คิงส์เกตฯ ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาท (Statement of claim) ในกรณีพิพาทกับราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการประกอบกิจการเหมืองทองของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-ออสเตรเลีย หรือ TAFTA ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ นั้น

การยื่นคำเสนอข้อพิพาท (Statement of claim) นี้ เป็นขั้นตอนปกติในชั้นแรกของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และถือเป็นเพียงการใช้สิทธิของบริษัท คิงส์เกตฯ ภายใต้ TAFTA เท่านั้น ยังไม่มีการตัดสินชี้ขาดแต่อย่างใด ระหว่างนี้คณะอนุญาโตตุลาการจะต้องรวบรวมข้อมูลและพิจารณาพยานหลักฐานโดยละเอียดจากทั้งสองฝ่าย ก่อนมีคำตัดสินชี้ขาดต่อไป ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา โดยระหว่างกระบวนการอนุญาโตตุลาการนี้ คู่กรณียังสามารถหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันได้

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ารัฐบาลได้เตรียมการในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  เป็นต้น และที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากล เพื่อจัดเตรียมแนวทางการต่อสู้ในชั้นอนุญาโตตุลาการอย่างรัดกุม เป็นเอกภาพ

โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อประเทศชาติ ประชาชน ชุมชน และผู้ประกอบการ จึงขอยืนยันว่ารัฐบาลไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และมั่นใจว่าการดำเนินการของรัฐบาลไทยเป็นมาตรการที่ถูกต้อง สมควรแก่เหตุ ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัท คิงส์เกตฯ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อัคราฯ ซึ่งประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ ที่ผ่านมาประชาชนมีการร้องเรียนและคัดค้านการทำเหมืองแร่ทองคำมาเป็นเวลานานว่า อาจส่งผลกระทบทำให้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อน เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสุขอนามัยของประชาชนในระยะยาว เป็นเหตุให้มีการออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 72/2559 ระงับการอนุญาตและการทำเหมืองแร่ทองคำทั้งหมดในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนไว้ก่อน

บริษัท คิงส์เกตฯ จึงใช้สิทธิตาม TAFTA ขอเจรจากับรัฐบาลไทย แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ จึงใช้สิทธิในการนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่มาของการยื่นคำเสนอข้อพิพาท (Statement of claim) ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม