ไม่พบผลการค้นหา
ธนาคารโลกเผยการจัดอันดับการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละประเทศทั่วโลก ซึ่งสิงคโปร์ได้อันดับที่ 1 ส่วนไทยได้อันดับที่ 65 จากทั้งหมด 157 ประเทศ

ประเทศในเอเชียหลายประเทศอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกในการจัดอันดับการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ ที่ตรวจสอบอัตราการเกิดของเด็ก, การลงทุนด้านการศึกษา และระบบสาธารณสุข ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของเด็กในแต่ละประเทศ เนื่องจากเด็กจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในอนาคต โดยผลการจัดอันดับในปีนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกโดยธนาคารโลก สิงคโปร์ได้อันดับ 1 ด้วยคะแนน 0.88 ตามด้วยอันดับ 2 เกาหลีใต้, อันดับ 3 ญี่ปุ่น, อันดับ 4 ฮ่องกง และอันดับ 5 ฟินแลนด์

ขณะที่ประเทศที่ได้ 20 อันดับสุดท้ายในการจัดอันดับครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นประเทศในทวีปแอฟริกา เนื่องจากเด็กในประเทศเหล่านี้หลายล้านคนได้รับอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เพียงพอ และไม่ได้รับการศึกษาที่จะพัฒนาให้พวกเขาประกอบอาชีพที่มีรายได้มั่นคงในอนาคต โดยมีประเทศ ชาด ในทวีปแอฟริกากลางได้อันดับสุดท้าย ด้วยคะแนน 0.29 ส่วนประเทศไทยได้อันดับที่ 65 ด้วยคะแนน 0.60 ได้คะแนนเท่ากับประเทศเอกวาดอร์, โรมาเนีย, อุรุกวัย และ อาเซอร์ไบจาน


a20.jpg

ธนาคารโลกมองว่าการจัดอันดับการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เป็นดัชนีชี้วัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรที่ได้ผลดีกว่าดัชนีแบบเดิมๆ ที่ให้ความสำคัญกับตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่รายได้ของประชาชนอาจลดลง แต่การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงแล้ว ยังจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นด้วย เนื่องจากประชาชนในวัยเด็กที่มีคุณภาพมากขึ้น จะเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต