ไม่พบผลการค้นหา
'ว.วชิรเมธี' ข้องใจ 'ชนชั้นกลาง' อยู่ตรงข้ามประชาธิปไตย แนะคนไทยหันมาร่วมมือกันสร้างความเสมอภาค ออกจากวนเวียนรัฐประหาร

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี กล่าวในงานผ้าป่าประชาธิปไตย 45 ปี 14 ตุลา ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว ในหัวข้อ ' 14 ตุลา ธรรมาธิปไต' ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยจะเผชิญปัญหาระบอบประชาธิปไตยต่อไป หากผู้นำไม่ตัดสินใจในหลักของธรรมมาธิปไตย ซึ่งประชาธิปไตยถ้าไม่มีระบบการตัดสินใจที่เป็นธรรมก็จะกลายเป็นเรื่องผลประโยชน์ ขณะเดียวกันประชาธิปไตยคือระบบที่รับฟังเสียงประชาชนมากที่สุด และไม่ลดทอนศักดิ์ศรีของมนุษย์

เว็บไซต์มติชนออนไลน์ ถอดความปาฐกถาอย่างละเอียดในบางช่วง ว่า พระมหาวุฒิชัย ได้ตั้งคำถามถึงท่าทีของชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับประชาธิปไตยและเสนอด้วยว่าเป็นเรื่องน่าศึกษา

“ชนชั้นกลางในเมืองอย่างกรุงเทพมหานครอยู่ตรงข้ามกับประชาธิปไตยได้อย่างไร ทั้งๆ ที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีการศึกษาที่สุดในประเทศ แต่แล้วทำไมกลุ่มคนที่ถือว่ามีการศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศไทยถึงอยู่ตรงกันข้ามกับประชาธิปไตย นี่คือหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจมากๆ ที่อยากฝากให้พวกเราทุกคนไปร่วมกันคิด ร่วมกันแสวงหาคำตอบ ถ้าเราหวังว่าอยากจะให้ประชิปไตยในบ้านเมืองของเรามีความเจริญรุ่งเรืองยั่งยืนจริงๆ”

โดย ว.วชิรเมธีระบุด้วยว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่คุณค่าเพราะเป็นระบบการปกครองที่เคารพมนุษย์มากที่สุด

“อาตมาเกิดในพุทธศักราช 2516 ไม่ได้ใหม่เกินไปจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร และไม่ได้เก่าจนถึงขั้นไม่เห็นค่าของประชาธิปไตย อาตมาภาพเกิดในช่วงที่ประชาธิปไตยกำลังเบ่งบาน เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหลือเกิน นี่คือระบบการปกครองที่เคารพมนุษย์มากที่สุด เป็นระบบการเมืองการปกครองที่มนุษย์มีศักดิ์ศรีมากที่สุด เป็นตัวของตัวเองมากที่สุด ระบบเช่นนี้มิใช่หรือที่มนุษย์เรียกร้องต้องการมากที่สุด” 

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของปาฐกถาชี้ว่าที่ผ่านมาวีรชน 14 ตุลา ได้เอาชีวิตเดิมพันไว้สูง แต่จะทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าประชาธิปไตย ถ้าไม่เห็นประเทศไทยก็จะวนเวียนอยู่กับการปฏิวัติรัฐประหารต่อไป ซึ่งไม่เคยทำให้ประเทศเดินหน้า