ไม่พบผลการค้นหา
เผยคลิป 7 ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มแคร์ ย้ำจุดยืนร่วมฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง เชิญชวนพลเมืองไทยรวมพลังหาทางออกประเทศ

เพจ CARE คิด เคลื่อน ไทย เผยแพร่คลิปวิดีโอ 7 แกนนำกลุ่ม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการรวมตัวขับเคลื่อนสังคมไทย

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตแกนนำไทยรักไทย และอดีตผู้ร่วมก่อตั้งโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค กล่าวถึงการรวมตัวกันของกลุ่มแคร์ ว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เกิดกวิกฤตที่รุนแรงกว่าทุกครั้ง ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ทุกคนไม่ว่าจะรุ่นใหม่รุ่นเก่าหรืออาชีพไหน ต้องมาร่วมมือกันเพื่อที่จะหาทางออกให้กับสังคมไทยในเวลาเช่นนี้

"ผมคิดว่าการเกิดขึ้นของกลุ่มแคร์ จะนำมาสู่ความร่วมมือร่วมใจครั้งใหญ่ การคิดร่วมกันการขับเคลื่อนต่างๆ ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาฝ่าวิกฤตร่วมกัน ผมคิดว่าถ้าหากเราร่วมมือกันรจริงๆ ปัญหาต่างๆสามารถแก้ได้ เราสามารถทำได้ทุกอย่าง ยกเว้นอยู่อย่างเดียวเท่านั้น คือการยอมก้มหัวให้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรม และวิกฤตทั้งมวล"

ด้าน นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตแกนนำพรรคไทยรักไทย กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้น เราควรต้องมีการเตรียมตัว ในภาวะวิกฤตเช่นนี้สิ่งสำคัญที่จะฟันฝ่าได้ ต้องมี 3 ปัจจัยคือ 1.เรื่องความคิดริเริ่ม แนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะต้องมีหลากหลายและต้องรู้จักหยิบใช้อย่างถูกต้อง 2.เรื่องการจัดการ นำเอาความคิดที่ถูกต้อง อาจจะถูกหรือผิดมาสังเคราะห์ แล้วนำมาจัดการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ 3.การมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะในสังคมของเราเป็นเจ้าของร่วมกัน ดังนั้นทุกคนจึงจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมทำนำไปสู่ความสำเร็จ ในการฟันฝ่าวิกฤต

ขณะเดียวกัน นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตแกนนำพรรคไทยรักไทย กล่าวเสริมว่า กลุ่มแคร์เป็นการรวมตัวของคนจากหลากอาชีพและหลายช่วงอายุ โดยมาร่วมกันบนพื้นฐานที่สังคมเราไร้ความหวัง ไร้อนาคต สิ่งที่จะทำในวันนี้คืออยากให้พลังของคนไทยมาร่วมกันสร้างสิ่งดีๆ

"วันนี้คุณคือทางออกของสังคมไทย เรามาร่วมมือจับไม่จับมือกัน และเราจะร่วมกันคิด ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทย ให้ไปสู่สังคมที่มีความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และมีความเป็นประชาธิปไตย ที่เคารพในความเห็นที่แตกต่างของคนทุกคน"

อีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้ง ลักขณา ปันวิชัย ผู้ดำเนินรายการวอยซ์ ทีวี กล่าวว่า กลุ่มแคร์เป็น civic movement เป็นขบวนการขับเคลื่อนสังคม โดยภาคประชาสังคม ส่วนตัวเฝ้าสังเกตการณ์การเมืองไทยมาตลอด 20 ปี ไม่มีครั้งไหนเลยที่สังคมตระหนักถึงเรื่องประชาธิปไตย อย่างชัดเจนเท่านี้มาก่อน ตนมั่นใจว่าปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจมิติการเมืองของประชาธิปไตย มิติคุณภาพชีวิตของพลเมืองมันแยกกันไม่ออก เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่พลเมืองของประเทศไทย ควรออกมาขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยก่อนเป็นอันดับแรก แล้วหลังจากนั้นมันจะเริ่มถักทอต่อยอดเป็นเรื่องของพลเมือง

ด้านนายดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกและนักออกแบบชาวไทย ผู้ก่อตั้ง บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด ระบุว่าเชื่อมั่นในศักยภาพของประชาชน เลยตัดสินใจเข้ามาร่วมกับกลุ่มแคร์ ด้วยความตั้งใจว่าจะใช้ความสามารถของตัวเองเข้ามาช่วยในประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ในภาวะวิกฤตที่ร้ายแรง โดยความตั้งใจคือการแก้ไขเศรษฐกิจ และความเป็นไปของประเทศในการที่พัฒนามากขึ้น ซึ่งเป็นจุดร่วมกันที่อยากเห็นประเทศไทยเจริญ

"ที่ผ่านมาเราไม่ได้บอกว่าเขาทำอะไรผิดพลาด แต่มันมีอะไรหลายอย่างที่เขาไม่ได้ทำ และเราคิดว่าเราน่าจะเป็นจุดที่กำหนดให้เขาทำได้"

ขณะที่ วีรพร นิติประภา นักเขียนซีไรต์ กล่าวว่าในญานะประชากรคนหนึ่ง คิดว่าทุกคนควรมีส่วนร่วมในการหาทางออกในช่วงเกิดวิกฤตได้อย่างไร

ด้าน พริษฐ์ รักตพงศ์ไพศาล กล่าวว่า คนเริ่มพูดถึงการเป็นแปลงสังคม หรือ Social change โดยเฉพาะสภาวะปัจจุบันทีเราเจอกับปัญหาเศรษฐกิจ รวถึงปัญหาการเมือง โดยมีรากฐานสำคัญของชาติ คือ การศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้า


อ่านเพิ่มเติม