ไม่พบผลการค้นหา
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ยืนยันความพร้อมการจัดเลือกตั้งซ่อม พร้อมระบุ ไม่ได้รับรายงานการทุจริต

ปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ว่า ขณะนี้ กกต.มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดการเลือกตั้ง สำหรับการเตรียมการลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ได้มีการแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และกำหนดสถานที่เลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบแล้วเช่นกัน เช่นเดียวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ปิดประกาศ ณ ที่เลือกตั้ง และจัดส่งหนังสือแจ้งไปยังแต่ละครัวเรือนแล้ว

ส่วนภาพรวมการหาเสียงของผู้สมัคร ขณะนี้ยังไม่มีการรายงานการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยผู้สมัครทุกหมายเลข มีการติดตั้งป้ายหาเสียงตามริมถนนหรือเส้นทางตามที่ประกาศไว้ และในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย บางบ่อ บางเสาธง และบางพลี พบว่ามีป้ายของผู้สมัครเยอะพอสมควร ส่วนเรื่องการใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ก็มีมากเช่นกัน การหาเสียงยังอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ยังไม่มีการร้องเรียนการกระทำผิดเข้ามาแต่อย่างใด

สำหรับช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 9 ส.ค.นั้น ปฐมพงศ์ กล่าวว่า ได้มีการจัดประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้ทั้งสื่อแนะนำตัวผู้สมัคร รวมทั้งข้อมูลการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งส่งไปยังทุกครัวเรือน รวมทั้งประสานไปยังประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำสื่อช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยอีกช่องทางหนึ่ง และโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง ช่วงวันที่ 5-8 ส.ค. เราได้จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 13 คัน 13 ตำบล กำหนดให้วิ่ง 1 ตำบลต่อ 1 คัน เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ 72 % ในส่วนของสำนักงานฯหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเท่าเดิม แต่การหาเสียงของผู้สมัครที่มีความเข้มข้น เชื่อว่าจะเป็นอีกแรงดึงดูดหนึ่งที่ทำให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง น่าจะอยู่ที่ประมาณ 80 %