ไม่พบผลการค้นหา
นายกฯเศรษฐาเตรียมตรวจราชการ จ.ชลบุรี - จ.ระยอง 23 มิ.ย.2567 ติดตามการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ รองรับการลงทุนชาวต่างชาติในพื้นที่ EEC ดูเส้นทางการแข่งขัน F1

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เพื่อตรวจติดตามการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ศึกษาดูเส้นทางการแข่งขัน F1 และตรวจติดตามโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ด้านมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 10.45 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา หารือประเด็นปัญหาและการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับการลงทุนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) ณ สนามบินอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปศึกษาดูเส้นทางการแข่งขัน F1 บริเวณเขาพระตำหนัก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจติดตามและเร่งรัดการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แล้วเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

'การเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ในครั้งนี้ของนายกฯ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลและนายกฯ ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยนายกฯ ได้เน้นย้ำให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ EEC การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นที่โลจิสติกส์ และการพัฒนาเมืองให้มีความเหมาะสมต่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการลงทุน ดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในพื้นที่ อีกทั้งการศึกษาพื้นที่เตรียมเส้นทางการแข่งขัน F1 จะเป็นอีกนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาในประเทศไทย' นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าววันนี้ (21 มิถุนายน 2567)