ไม่พบผลการค้นหา
'วิษณุ' ย้ำ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องรอ กมธ.ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่งข้อสรุปมายังรัฐบาลก่อน จึงจะเริ่มดำเนินการได้

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฏร เพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ว่า เป็นเรื่องของฝ่ายค้าน ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล จึงไม่ทราบรายละเอียด ขณะเดียวกันไม่มีการมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้ เพราะยังไม่ถึงเวลา ซึ่งการดำเนินการอาจต้องช่วยกันหลายคน แต่เบื้องต้นต้องรอข้อสรุปจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร ที่มีพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธานก่อน โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนปลายเดือน ส.ค. นี้ 

ส่วนกรอบระยะเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กรณีหากมีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.นั้น วิษณุ คาดว่า จะใช้เวลาประมาณ 1 ปี