ไม่พบผลการค้นหา
กรมการค้าภายในเผย ยอดใช้จ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ ทะลุ 6.4 หมื่นล้านบาท โดยกว่าครึ่งเป็นการซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามยอดการใช้จ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ทั้งร้านแบบติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) และแบบใช้แอปพลิเคชัน "ถุงเงินประชารัฐ" 60,873 ร้านค้า

ล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 - 26 พ.ค. 2562 มียอดรวมทั้งสิ้น 64,775.99 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC 61,973.92 ล้านบาท และร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน 2,402.65 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม ยอดใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตั้งแต่เปิดโครงการจนถึงปัจจุบัน ประมาณ 20 เดือน มีวงเงินใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละกว่า 3,200 ล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินเหล่านี้กระจายถึงระดับฐานราก ทำให้ร้านค้าในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้านค้ามีความเข้มแข็ง และยังเป็นที่พึ่งของคนในชุมชน เป็นที่พึ่งของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดได้

โดยร้านค้าธงฟ้าประชารัฐยังมีส่วนช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าในชุมชน โดยปัจจุบันสินค้าที่จำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกว่าครึ่งหนึ่งเป็นสินค้าจากเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชน หากคิดเป็นมูลค่าการจับจ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจะมีเม็ดเงินประมาณ 32,000 ล้านบาท ที่เข้าไปช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชน เป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับฐานรากได้เป็นอย่างดี 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กรมการค้าภายในยังได้เข้าไปช่วยเหลือร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยจัดกิจกรรมและเชื่อมโยงการยกระดับเครือข่ายร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยจัดให้มีการอบรมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชนกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อสร้างโอกาสขายสินค้าให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชน และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่มีวางจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งได้จัดที่ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ภาคกลาง จ.ชลบุรี และกำลังจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ภาคใต้ จ.สงขลา 

ดังนั้น กรมการค้าภายในมั่นใจว่าร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจะเป็นร้านทางเลือกที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไป เพราะมีจุดเด่นที่ร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ หรือร้านสะดวกซื้อไม่มี ก็คือ ความเป็นชุมชน การเป็นเพื่อนบ้าน และยังมีสินค้าจากเกษตรกร สินค้าชุมชน สินค้าข้าม��าคมาจำหน่าย โดยกรมฯ เชื่อว่ายอดการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป