ไม่พบผลการค้นหา
ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส ในทุกเขต 3 อันดับแรก

เว็บไซต์ชายแดนใต้ รายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส. ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทุกเขตเลือกตั้ง โดยผลอย่างไม่เป็นทางการร้อยละ 95 พบว่า จังหวัดปัตตานี เขต 1 อันดับที่ 1 เป็นของ อันวาร์ สาและ จากพรรคประชาธิปัตย์ 18,790 คะแนน, ลำดับ 2 ศร.ดร.วรวิทย์ บารู พรรคประชาชาติ 14,366 คะแนน และอันดับ 3 ดุลย์ อับดุลบุตร พรรคภูมิใจไทย 13,111 คะแนน 

เขต 2 อันดับที่ 1 อับดุลอาซิม อาบู พรรคภูมิใจไทย 17,418 คะแนน, อันดับที่ 2 มูฮัมหมัดอารีฟีน จะปะกียา จากพรรคประชาชาติ 16,976 คะแนน และอันดับ 3 ศรีวัชโชติ รัตนมาลา จากพรรครวมพลังประชาชาติไทย 14,737 คะแนน

เขต 3 ลำดับ 1 อนุมัติ ซูสารอ พรรคประชาชาติ 35,550 คะแนน, อันดับ 2 อับดุลกอฮาร์ อาแวปูเต๊ะ จากพรรคภูมิใจไทย 17,418 คะแนน, และลำดับ 3 นัซรุดดีน ฮัจยีดาโอะ จากพรรคพลังประชารัฐ 11,359 คะแนน 

เขต 4 ลำดับ 1 สมมุต เบญจลักษณ์ จากพรรคประชาชาติ 28,510 คะแนน, อันดับ 2 อันวาร์ สะมาแอ จากพรรคพลังประชารัฐ 15,425 คะแนน, และลำดับ 3 มูฮัมหมัดอาลาวี บือแน พรรคภูมิใจไทย 12,343 คะแนน

จังหวัดยะลา เขต 1 อันดับ 1 อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ จากพรรคพลังประชารัฐ ได้ 21,995 คะแนน, ลำดับที่ 2 สัญญา สุวรรณโพธิ์ พรรคประชาชาติ 20,799 คะแนน, และอันดับ 3 ภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณศิริ จากประชาธิปัตย์ 17,975 คะแนน

เขต 2 ลำดับที่ 1 ซูการ์โน มะทา พรรคประชาชาติ 33,329 คะแนน, อันดับที่ 2 ริดวาน มะเต๊ะ จากภูมิใจไทย ได้ 24,433 คะแนน, และลำดับ 3 อับดุลเล๊าะ บุวา จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 8,081 คะแนน

เขต 3 อันดับ 1 อับดุลอายี สาแม๊ง พรรคประชาชาติ 37,118 คะแนน, ลำดับ 2 ณรงค์ ดูดิง จากประชาธิปัตย์ 15,548 คะแนน, และอันดับที่ 3 หวังหะมะ บือยา จากพรรคพลังประชารัฐ 11,621 คะแนน

จังหวัดนราธิวาส นับไปแล้ว ร้อยละ 98 เขต 1 อันดับที่ 1 วัชระ ยาวอหะซัย จากพรรคพลังประชารัฐ ได้ 28,918 คะแนน, ลำดับที่ 2 มาหะมะรอปี เจ๊ะแว พรรคประชาชาติ 20,089 คะแนน, และที่ 3 กูอาเซ็ม กูจิยามิง จากประชาธิปัตย์ 12,566 คะแนน

เขต 2 ที่ 1 สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พรรคพลังประชารัฐ 33,076 คะแนน, อันดับ 2 สารี สะมะแอ จากพรรคประชาชาติ 20,898 คะแนน, และที่ 3 เจ๊ะซู ตาเหย็บ จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 12,556 คะแนน

เขต 3 อันดับ 1 กูเซ็ง ยาวอหะซัน จากพรรคประชาชาติ 36,218 คะแนน, ลำดับ 2 รำรี มะมา พรรครวมพลังประชาชาติไทย 18,418 คะแนน, และที่ 3 ตัสนีม เจ๊ะตู พรรคพลังประชารัฐ 14,408 คะแนน

เขต 4 ลำดับที่ 1 กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ จากพรรคประชาชาติ 38,361 คะแนน, ที่ 2 สุกรี มาเต๊ะ พรรคภูมิใจไทย 31,478 คะแนน, และอันดับ 3 สุรียา ยูอูมา จากพรรคพลังประชารัฐ 10,488 คะแนน

สรุปแล้ว พรรคประชาชาติได้ 6 ที่นั่งจากจังหวัดยะลา 2 ที่นั่ง, ปัตตานี 2 ที่นั่ง และนราธิวาส 2 ที่นั่ง, ส่วนพรรคพลังประชารัฐ ได้ 3 ที่นั่ง และพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยได้ไปพรรคละ 1 ที่นั่ง