ไม่พบผลการค้นหา
ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศสำนักนายกฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน ลาออกจากตำแหน่ง รมว.ยุติธรรม และ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ลาออก รมว.อุตสาหกรรม

21 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีเนื้อหาระบุว่า

ด้วยได้มีรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ราย คือ

  1. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมศักดิ์ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  2. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ความเป็นรัฐมนตรีของนายสุริยะ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย