ไม่พบผลการค้นหา
ชมภาพบรรยกาศกรุงเทพฯ ในวันทำงานวันแรกหลังหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2566

วันนี้ 3 ม.ค.2566 ถือเป็นวันทำงานวันแรกอย่างเป็นทางการหลังหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2566 'วอยซ์' เดินสำรวจบรรยากาศย่านช่องนนทรี สถานีรถไฟฟ้าสยาม-ชิดลม จนถึงย่านประตูน้ำ ผู้คนทยอยกลับมาทำงาน ขับเคลื่อนชีวิตและเศรษฐกิจกันต่อไป

โดยการจราจรเริ่มติดขัดตามสี่แยกสำคัญในย่านธรุกิจ เช่น สี่แยกช่องนนทรี สี่แยกสะพานควาย

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ปัจจุบันมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆให้คนไทยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยมีการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชนหรือสถานที่ที่อากาศปิด ไม่ถ่ายเท

สำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดราชการและวันสำคัญตลอดทั้งปี 2566 ที่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทย ขณะนี้มีทั้งสิ้น 22 วัน โดยนับจากวันนี้จะเหลืออีก 20 วัน

20230103_12.jpg20230103_03.jpgคนไทย ชิดลม20230103_05.jpg20230103_08.jpg20230103_10.jpg20230103_11.jpg