ไม่พบผลการค้นหา
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้อ่านคำวินิจฉัยนี้เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา

คำวินิจฉัยที่ 14/2565 เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสองประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่

คำวินิจฉัย 8 ปีประยุทธ์ คำวินิจฉัย 8 ปีประยุทธ์ คำวินิจฉัย 8 ปีประยุทธ์ คำวินิจฉัย 8 ปีประยุทธ์ คำวินิจฉัย 8 ปีประยุทธ์ คำวินิจฉัย 8 ปีประยุทธ์ คำวินิจฉัย 8 ปีประยุทธ์ คำวินิจฉัย 8 ปีประยุทธ์ คำวินิจฉัย 8 ปีประยุทธ์ คำวินิจฉัย 8 ปีประยุทธ์ คำวินิจฉัย 8 ปีประยุทธ์ คำวินิจฉัย 8 ปีประยุทธ์ คำวินิจฉัย 8 ปีประยุทธ์ คำวินิจฉัย 8 ปีประยุทธ์ คำวินิจฉัย 8 ปีประยุทธ์