ไม่พบผลการค้นหา
รัฐบาล เคาะ 8 มาตรการ บริหารจัดการผลไม้และพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรอง ปี 67 ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ว่า ตามข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ให้ดำเนินการเชิงรุก ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรอง ควบคู่ไปกับพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้และพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรอง ปี 2567 ซึ่งมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการผลไม้และพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรอง ผ่าน 8 กลไกหลัก ได้แก่

1. การกระจายออกนอกแหล่งผลิต

2. การเชื่อมโยงต้นทาง-ปลายทาง

3. การทำสัญญาข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า

4 .การผลักดันส่งออก

5. การส่งเสริมการแปรรูป

6. การรณรงค์บริโภค

7. การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง 

8. ความร่วมมือหน่วยงานพันธมิตร

 

'มาตรการทั้งหมดนี้ จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการผลไม้และพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรอง ผ่านการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการเป็นทีมไทยแลนด์ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือในการบริหารจัดการ ตั้งแต่ช่วงผลผลิตออกจนผลผลิตสู่ตลาด เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาล้นตลาด หาทางช่วยระบายผลผลิตผ่านมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรอยู่ได้ และมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2567 ผลผลิตผลไม้ได้ออกสู่ตลาดเกินกว่าครึ่งทางแล้ว พบว่า ราคาดีทุกตัว ไม่มีปัญหาราคาตกต่ำ เป็นผลจากที่รัฐบาล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย กำหนดมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2567 ไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนผลผลิตออกสู่ตลาด' นายคารม กล่าว