ไม่พบผลการค้นหา
ททท. ตั้งเป้าปี 2563 รายได้เติบโตร้อยละ 10 พร้อมรักษาตำแหน่งประเทศที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่ติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก เน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างจริงจัง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เปิดเผยว่า ททท. ได้ประเมินตัวเลขการเติบโตของปริมาณ และรายได้จากการท่องเที่ยวของปี 2562 ยังคงมีอัตราที่น่าพอใจ ส่วนเป้าหมายเชิงการตลาดในปี 2563 ททท. ได้วางไว้อย่างชัดเจนในการรักษาตำแหน่งประเทศที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่ติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก โดยมีเป้าหมายไว้ว่าไทยจะสามารถสร้างรายได้รวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 หรือประมาณ 3.71 ล้านล้านบาท และได้เพิ่มเป้าหมายด้านการสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

สำหรับทิศทางด้านการตลาดการท่องเที่ยวในปี 2563 ททท. จะมุ่งสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของแบรนด์ประเทศไทย ผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้เป็นรูปธรรมและลงมือปฏิบัติผ่านช่องทางของอนุสาร อ.ส.ท. เพื่อให้มั่นใจในสินค้าและบริการที่ ททท. นำเสนอ

ในส่วนของแนวทางการสื่อสารการตลาดในปี 2563 ในตลาดต่างประเทศ ททท. ยังคงใช้แนวคิด "Open to the New Shades" ที่มุ่งเน้นในการนำเสนอประสบการณ์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจจากประสบการณ์จริงในประเทศไทย โดยการจัดทำชุดโฆษณาจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

ส่วนตลาดในประเทศจะดำเนินงานภายใต้แนวคิด "เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกสไตล์" ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุและกลุ่มความสนใจหรือข้ามกลุ่มลูกค้าโดยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวคนไทยมีความสนุก มีความสุขและความภูมิใจในการออกแบบการท่องเที่ยวของตนเอง

นอกจากนี้ในปี 2563 ยังเป็นโอกาสที่ ททท. จะครบ 60 ปี ในการก่อตั้งหน่วยงานจึงได้ทำแคมเปญตามแนวคิด "ก้าวต่อไปเพื่อการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน" ควบคู่กับแคมเปญทางการตลาดมุ่งสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ พนักงาน ททท. ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างการรับรู้ในระดับประเทศต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ