ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงพาณิชย์คุมเข้มโรงพยาบาลเอกชน กรณีคิดราคาค่ายาค่ารักษาแพงให้แจ้งต้นทุนที่ซื้อพร้อมราคาจำหน่าย

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ออกประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ( กกร.) เรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของสถานพยาบาลมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. เป็นต้นไป

โดยประกาศ กกร. ดังกล่าว กำหนดให้โรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายส่ง ต้องแจ้งราคาซื้อ-ราคาจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการ ตามรายการที่อยู่ในบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่ เบื้องต้นอยู่ที่ 3,892 รายการ และยังกำหนดให้โรงพยาบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงราคายา ต้องแจ้งให้กรมฯ ทราบก่อนปรับราคาภายใน 15 วัน หากไม่แจ้งราคาซื้อ-ราคาจำหน่ายตามที่ประกาศกำหนดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะแจ้ง

ซึ่งทางกรมการค้าภายในได้ส่งประกาศดังกล่าวไปให้โรงพยาบาลเอกชนทั้ง 353 แห่งแล้ว ให้ระยะเวลาในการแจ้งราคาซื้อขายภายใน 45 วัน ใครไม่แจ้งจะมีโทษตามที่กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ทั้งนี้ โรงพยาบาลเอกชนต้องแสดง QR Code เปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวมทั้งจะเชิญโรงพยาบาลที่คิดราคาแพงเกินจริง หรือคิดกำไรเกินจริงมาสอบถามเหตุผล โดยมั่นใจว่ามาตรการนี้จะช่วยดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการเข้าไปใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง